Aanvragen van informatie over panden of percelen

Inzien verleende vergunningen en dossiers

Als u verleende omgevingsvergunningen, bouwtekeningen of bouw- milieu- of bodemdossiers wilt bekijken, kunt u deze opvragen.

 • Enkelvoudige aanvraag.
  Als u één dossier op wil vragen.
  Kosten € 27,- per pand of perceel.
 • Meervoudige aanvraag.
  Als u een combinatie van verschillende dossiers
  (bouwen, slopen, milieu, bodem) opvraagt.
  Kosten € 54,- per pand of perceel.

Ook als er geen of weinig dossiers beschikbaar zijn van het betreffende adres of pand, brengen we leges in rekening.

Enkelvoudige aanvraag Meervoudige aanvraag

Vergunningsvrij bouwen of informatie over bestemmingsplan

Als u meer informatie wilt opvragen over het bestemmingsplan of een vraag heeft over vergunningvrij bouwen zoals: plaatsen van een aanbouw, dakkapel, airco, erfafscheiding en mogelijkheden voor een mantelzorgwoning.

Kosten voor een verzoek om informatie bedragen € 30,67 per pand of per perceel. Het is geen inhoudelijke beoordeling van de haalbaarheid van een plan, daarvoor is een principe verzoek omgevingsvergunning bedoeld.

Let op: houd voor deze aanvraag rekening met een gemiddelde afhandeltermijn van vier weken.

Informatie opvragen

Stukken bij bekendmakingen

Als u stukken wilt opvragen die horen bij bekendmakingen van omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen die ter inzage liggen, kunt u deze bij ons opvragen. Aan het inzien van stukken zijn tijdens de inzagetermijn geen kosten verbonden.

Stukken opvragen