Aanvragen van informatie over panden of percelen

Stukken bij bekendmakingen

Als u stukken wilt opvragen die horen bij bekendmakingen van omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen die ter inzage liggen, kunt u deze bij ons opvragen. Aan het inzien van stukken zijn geen kosten verbonden.

Stukken opvragen

Verleende vergunningen en dossiers

Als u verleende omgevingsvergunningen, bouwtekeningen of bouw- milieu- of bodemdossiers wilt bekijken, kunt u deze bij ons opvragen. Kosten van een aanvraag bedragen € 27,- per pand of per perceel. Ook als er geen of weinig informatie /dossiers beschikbaar zijn van het betreffende adres of pand, brengen we leges in rekening.

Dossier opvragen

Vergunningsvrij bouwen of bouw- en gebruiksmogelijkheden

Als u meer informatie wilt over gebruik, voorwaarden of mogelijkheden van uw woning, pand of perceel binnen het bestemmingsplan. Kosten voor een verzoek om informatie bedragen € 30,67 per pand of per perceel.

Het is geen inhoudelijke beoordeling van de haalbaarheid van een plan, daarvoor is een principe verzoek omgevingsvergunning bedoeld.

Informatie opvragen