Aanvragen van informatie over panden of percelen

Inzien bekendmakingen
Gebruik deze link als u stukken wilt opvragen die horen bij bekendmakingen van omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen die ter inzage liggen. Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.

Opvragen verleende vergunningen en dossiers
Gebruik deze link als u verleende omgevingsvergunningen, bouwtekeningen of bouw- milieu- of bodemdossiers op wilt vragen. Kosten van een aanvraag bedragen € 27,- per pand of per perceel.
Let op:  Ook als er geen of weinig informatie /dossiers beschikbaar zijn van het betreffende adres of pand, brengen we leges in rekening.

Vragen over vergunningsvrij bouwen of bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het bestemmingsplan
Gebruik deze link als u meer informatie wilt over gebruik, voorwaarden of mogelijkheden van uw woning, pand of perceel. Kosten voor een aanvraag bedragen € 30,67 per pand of per perceel