Bekendmaking cameratoezicht stationsgebied Tegelen

Gebiedsaanwijzing cameratoezichtgebied station Tegelen

De burgemeester van Venlo heeft op grond van artikel 151c Gemeentewet op 30 maart 2022 besloten:

  1. Het gebied nabij station Tegelen met de volgende begrenzing:
    Gedeelte De Drink, vanaf de rotonde Raadhuislaan tot aan de rotonde Haandertstraat, aan te wijzen als cameragebied zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond, voor de periode van 1 april 2022 tot 1 juli 2022.
  2. 1 flexibele camera bij station Tegelen te plaatsen voor de periode van 1 april 2022 tot 1 juli 2022 op de locatie:
    -  het parkeerterrein van het station Tegelen, aan de zijde van de Industriestraat, met zicht op beide ingangen van het perron, perron 1 en 2 en de ruimte/fietsenstalling onder het viaduct zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond/foto.

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo.

Het besluit met bijbehorende plattegrond liggen ter inzage bij het team Veiligheid en Wijkgericht Werken, Hanzeplaats 1 te Venlo. Hiervoor kunt u een afspraak maken via info@venlo.nl.