Bezoek aan het stadskantoor

De balies in het stadskantoor zijn geopend, maar maak alleen een afspraak als het echt nodig is.

  • U kunt online een afspraak maken.
  • Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente?
    Dan verzoeken wij u vriendelijk om de afspraak te wijzigen of te annuleren.
  • Door de omstandigheden is het mogelijk dat wij contact met u opnemen om uw afspraak te verzetten.
  • In het stadskantoor worden maximaal 100 bezoekers toegelaten.
  • Er is geen avondopenstelling.


Inzien van stukken

Het is niet mogelijk om in het stadskantoor stukken in te zien die horen bij bekendmakingen. Denk aan bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en - vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen. Wilt u stukken inzien, bel dan met 14 077.

 

Termin im Stadtbüro

Der Service an den Schaltern im Stadtbüro wird wie gewohnt fortgesetzt. 

Leiden Sie an Erkältung, Husten oder Fieber? Und haben Sie einen Termin mit der Gemeinde?
Dann bitten wir Sie, den Termin zu ändern oder abzusagen