Bijzondere bijstand 65+

Als u ouder bent dan 65 jaar en u heeft een laag inkomen, dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor het vervangen van wasmachine, koelkast, kooktoestel, matras, beddengoed, fiets, stofzuiger, vloerbedekking of gordijnen. Ook reparatie wordt in bepaalde gevallen vergoed. Dit valt onder de bijzondere bijstand.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen:

 • Als u 65 jaar of ouder bent en een laag inkomen heeft.
 • En zelfstandig of in een verzorgingstehuis woont.
 • En u in de afgelopen drie jaar onafgebroken een inkomen heeft gehad onder 110% van de bijstandsnorm.
 • En uw financiële reserve niet hoger is dan € 1.854,-

Bij de berekening van de financiële reserve hoeft u geen rekening te houden met:

 • Spaargelden van minderjarige kinderen
 • Bezit van auto, boot of caravan
 • Meerwaarde van eigen woning
 • U kunt een extra bedrag van € 3.476,00 per persoon vrijlaten als reservering voor de kosten van een uitvaart, als deze kosten niet zijn gedekt via een uitvaartverzekering

Aanvragen

 • Let op: u moet de aanvraag indienen binnen twee maanden nadat duidelijk is dat u kosten gaat maken (bestelling is geplaatst, afspraak is gemaakt etc).
 • Stuur rekeningen en overig bewijsmateriaal mee.
 • Stuur een kopie mee van uw geldige paspoort of ID-kaart.
 • Geef de aanvraag met de stukken af bij de balie in het stadskantoor
  of stuur de aanvraag per post naar:
  Gemeente Venlo
  Postbus 3434
  5902 RK Venlo
 • De gemeente besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag hebt gedaan. U krijgt een brief met het antwoord.

Regels en uitleg

 • Een duurzaam gebruiksgoed komt een keer in de 8 jaar voor vervanging in aanmerking.
 • U moet aantonen dat vervanging noodzakelijk is.
 • Bij het vervangen van duurzame gebruiksgoederen is maximale hoogte van de vergoeding gekoppeld aan de richtprijzen van het Nibud.
 • Als reparatie mogelijk is komen de kosten van de reparatie, inclusief de voorrijkosten, in aanmerking voor vergoeding.

Wasmachine, koelkast of kooktoestel

Bij een wasmachine, koelkast of kooktoestel moet u een bewijs meesturen van een erkend deskundige of installatiebedrijf waaruit blijkt wat de kosten van de reparatie zijn of dat reparatie duurder is dan een nieuw apparaat.

Stofzuiger

Het repareren van een stofzuiger is duurder dan aanschaf van een nieuwe stofzuiger. Voor stofzuigers geldt een verwijderingsbijdrage. U moet de oude stofzuiger daarom altijd inleveren bij de aanschaf van een nieuwe. Dit moet op de rekening staan vermeld.

Vloerbedekking, gordijnen, inrichting

Voor de overige inrichting, vooral bij vloerbedekking en gordijnen, kan een ambtenaar bij u op bezoek komen om de noodzaak van vervanging vast te stellen.

Beddengoed

Met betrekking tot beddengoed zijn standaardbedragen vastgesteld voor een complete set. Deze set omvat een dekbed, kussen en overtrekken. Voor 1 persoon staat een bedrag van € 100,00 en voor 2 personen € 200,00. Als alleen dekbedovertrekken noodzakelijk zijn, wordt het bedrag gebaseerd op de individuele richtprijzen.
U kunt alleen een vergoeding krijgen voor personen die op uw het adres staan ingeschreven. De alleenstaande ouder met een tweepersoonsbed, kan in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van 2 personen.

Fiets

Voor een fiets is de maximale vergoeding € 150,00. U kunt een maal in de acht jaar een aanvraag indienen voor het vervangen van een fiets. U moet daarom de oude fiets bij de leverancier inruilen. Dit moet op de rekening staan vermeld.