Checklist corona steunregeling cultuur

Kom ik in aanmerking voor de coronaherstelregeling als gevolg van de 1,5 meter samenleving? Kunt u onderstaande vragen met ‘Ja’ beantwoorden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning en kunt u een subsidieaanvraag indienen.

  • Bent u een culturele vereniging of stichting binnen de gemeente Venlo?
  • Komt u in financiële nood als gevolg van de 1,5 meter samenleving?
  • Kunt u in beeld brengen wat de financiële schade is die te wijten is aan de 1,5 meter samenleving en kunt u daarbij onderbouwen dat dit hieraan te wijten is?
  • Is de financiële schade dusdanig groot dat het voortbestaan van uw vereniging of stichting in gevaar komt?
  • Heeft u actie ondernomen om kosten te besparen ofwel op een andere manier inkomsten te werven en kunt u deze onderbouwen?
    Voorbeelden zijn: besparing op energiekosten, sponsorwerving etc.
  • Heeft u gebruik gemaakt van landelijke en/of provinciale steunregeling, kunt u onderbouwen waarom wel/niet en kunt u inzicht verschaffen in de ontvangen bijdragen?
  • Kunt u aangeven welke bijdrage u van de gemeente verwacht?

Twijfelt u over de beantwoording van deze vragen? Neem dan contact op met de beleidsadviseurs cultuur via cultuur@venlo.nl of via telefoon: Cindy Nordhausen, 06-341 292 57 en Marlène van Poeijer 06- 547 507 36.

Coulanceregeling

De coulanceregeling heeft betrekking op alle culturele stichtingen en verenigingen die in 2020 of 2021 subsidie ontvangen van de gemeente Venlo en wordt automatisch toegepast bij het indienen van de verantwoording. Hier hoeft u geen aanvraag voor in te dienen.