Checklist coronasteun collectieve programma's

Kom ik in aanmerking voor de coronaherstelregeling als gevolg van de 1,5 meter samenleving? Kunt u onderstaande vragen met ‘Ja’ beantwoorden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning en kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Twijfelt u over de beantwoording van deze vragen? Neem dan contact op met de beleidsadviseurs cultuur via cultuur@venlo.nl of via telefoon: Cindy Nordhausen, 06-341 292 57 en Marlène van Poeijer 06- 547 507 36.

  1. Bent u een culturele vereniging, stichting of (geregistreerd) cultureel ondernemer binnen de gemeente Venlo en aangemerkt als penvoerder voor het programma?

  2. Is het programma gericht op duurzaam herstel en weerbaarheid van (een deel) van de culturele sector als gevolg van de 1,5 meter samenleving?

  3. Wordt het programma georganiseerd door een representatief samenwerkingsverband van culturele organisaties in de gemeente Venlo?

  4. Is het programma toegankelijk voor andere culturele organisaties, maatschappelijke partners en/of in de gemeente Venlo?

Cultuurvisie

Bij het toetsen van uw aanvraag kijken we ook of het project of programma aansluit bij de cultuurvisie van de gemeente Venlo. Dit doen we aan de hand van de volgende criteria:

  1. Sociaal: de aanvrager vergroot met het project haar sociale en/of maatschappelijke bereik (zoals een nieuwe doelgroep als deelnemers en/of publiek)
  2. Artistiek: de aanvrager vergroot met het project haar artistieke en/of culturele bereik (nieuwe artistieke of inhoudelijke uitdaging)
  3. Co-creatie: het project komt tot stand in samenwerking met maatschappelijke partners met een substantiële eigen inbreng.
  4. Waarde-creatie: het project resulteert in een voor de aanvrager vernieuwende eindpresentatie (nieuwe verbindingen, nieuwe verbeelding en/of nieuwe competenties)