Compensatie inkomstenderving jeugd- en jongerenorganisaties

Heeft u als jeugd- en jongerenorganisatie nadelige financiële gevolgen door de uitbraak COVID-19 dan heeft u mogelijk recht op een eenmalige subsidie als compensatie voor gemiste inkomsten in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Voorwaarden en toelichting

  • Uw organisatie is een private, maatschappelijke organisatie die uitdagende activiteiten biedt  aan jeugd- en jongeren, vanuit een pedagogische visie. Sport- en culturele organisaties zijn uitgesloten.
  • Uw vereniging of stichting moet ingeschreven staan bij de Kamer van de Koophandel en volgens de statuten staan ingeschreven in de gemeente Venlo.
  • U kunt alleen gebruik maken van deze subsidie als u geen gebruik kunt maken van andere overheidsregelingen en als het financiële nadeel nog niet via een andere gemeentelijke regeling of financiële voorziening gecompenseerd is.

Meer informatie

pdf Subsidieregel compensatie inkomstenderving jeugd- en jongerenorganisatie als gevolg van de uitbraak COVID-19 2020 (PDF, 102.66 KB)

Voor deze subsidieregel is een maximumbedrag beschikbaar gesteld voor de compensatiestelling

Eenmalige subsidie

Het is een eenmalige subsidie die alleen geldt de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De aanvraag moet uiterlijk op 28 februari 2021 bij de gemeente te zijn. Vul het aanvraagformulier volledig in en verstuur het met de gevraagde documenten naar info@venlo.nl.