Corona steun- en herstelpakket voor cultuursector Venlo

Als stichting of vereniging in de cultuursector heeft u mogelijk recht op extra financiële steun. De regelingen zijn er voor ondersteuning en compensatie en om herstel in de komende periode te stimuleren.

Steun- en herstelpakket

Met het Corona steun- en herstelpakket steunt de gemeente Venlo de bestaande culturele infrastructuur en nieuwe initiatieven. Voor 2022 is het Corona steun- en herstelpakket voor cultuur in Venlo vastgesteld. 

Het doel van het corona steun- en herstelpakket is tweeledig:

  • Steun: in stand houden van organisaties en activiteiten en/of het voorzien in tijdelijke maatregelen gedurende de coronapandemie.
  • Herstel: wendbaar en weerbaar maken van organisaties en activiteiten voor de periode na de coronapandemie. De herstelregeling biedt de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor programma's en projecten die bijdragen aan de weerbaarheid van de sector. 

Steun

Er zijn twee steunregelingen opgenomen:

  • De steunregeling biedt extra financiële ondersteuning voor culturele organisaties die vanwege corona dreigen om te vallen. Deze regeling is ook toegankelijk voor culturele organisaties die geen reguliere subsidierelatie hebben met de gemeente Venlo, maar wel bijdragen aan de culturele infrastructuur van Venlo en de vastgestelde cultuurvisie. Zowel over 2021 als 2022.
  • Een coulanceregeling. Deze regeling biedt ruimte en richtlijnen voor een aangepaste afrekening en verantwoording wegens corona van de structurele en eenmalige subsidies die verstrekt zijn in 2021en 2022.

Kijk op de checklist steunregeling of u in aanmerking komt voor de coronasteunregeling. 

Herstel

Er zijn twee herstelregelingen opgenomen met éénmalige subsidies voor projecten en programma's in 2022:

  • Éénmalige subsidies voor vernieuwende projecten van individuele culturele organisaties of cultuurmakers.
  • Éénmalige subsidies voor collectieve programma’s.

Kijk in de checklist voor vernieuwende projecten en de checklist voor collectieve programma’s of uw project of programma in aanmerking komt voor een van de corona-herstelregelingen.

Aanvragen en informatie

Wilt u een subsidieaanvraagformulier ontvangen?

Vul dan het aanmeldformulier in. U ontvangt dan zo snel mogelijk per e-mail het subsidieaanvraagformulier.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op door een mail te sturen naar cultuur@venlo.nl of bel met een van de beleidsadviseurs Cultuur: Marlène van Poeijer (06 - 54 75 07 36) of Cindy Nordhausen (06 - 34 12 92 57).