Corona steun- en herstelpakket voor cultuursector Venlo

Als stichting of vereniging in de cultuursector heeft u mogelijk recht op extra financiële steun. De regelingen zijn er voor ondersteuning en compensatie en om herstel in de komende periode te stimuleren.

Steun- en herstelpakket

Met het steun- en herstelpakket steunt de gemeente Venlo de bestaande culturele infrastructuur en nieuwe initiatieven. In februari 2021 is het Corona steun- en herstelpakket voor cultuur in Venlo vastgesteld. 

Voor 2021 is het subsidieplafond voor het herstelpakket bereikt, aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Het steunpakket blijft onverminderd gehandhaafd.

Regelingen

Steun

Er zijn twee steunregelingen opgenomen:

  • Een steunregeling waarmee culturele organisaties die vanwege corona dreigen om te vallen extra financieel ondersteund kunnen worden in zowel 2020 als 2021.
  • Een coulanceregeling. Deze regeling heeft betrekking op alle culturele stichtingen en verenigingen die in 2020 of 2021 subsidie ontvangen van de gemeente Venlo en wordt automatisch toegepast bij het indienen van de verantwoording. Hier hoeft u geen aanvraag voor in te dienen.

Kijk op de checklist steunregeling of u in aanmerking komt voor de coronasteunregeling.

Herstel

Er zijn twee herstelregelingen opgenomen:

  • Eenmalige subsidies voor vernieuwende projecten van individuele culturele organisaties of cultuurmakers.
  • Eenmalige subsidies voor collectieve programma’s.

Kijk in de checklist voor vernieuwende projecten en de checklist voor collectieve programma’s of uw project of programma in aanmerking komt voor een van de corona-herstelregelingen.

Aanvragen en informatie

Wilt u een subsidieaanvraagformulier ontvangen?

Vul dan het aanmeldformulier in. U ontvangt dan zo snel mogelijk per e-mail het subsidieaanvraagformulier.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op door een mail te sturen naar cultuur@venlo.nl of bel met een van de beleidsadviseurs Cultuur: Marlène van Poeijer (06-54750736) of Cindy Nordhausen (06-34129257).