De gemeenteraad vergadert weer digitaal

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en het dringende advies om de anderhalve meter afstand aan te houden, vergadert de gemeenteraad weer (deels) digitaal:

  • Themabijeenkomsten en de oordeelsvormende raadsbijeenkomst vinden digitaal plaats. U kunt deze volgen via venlo.raadsinformatie.nl.
  • De besluitvormende raadsvergadering vindt – zonder publiek – op een externe locatie plaats. De pers mag hier wel bij aanwezig zijn. U kunt ook deze vergadering live volgen, een link wordt met u gedeeld.