Duurzaamheid en levensloopbestendige woning

De provincie Limburg heeft diverse regelingen voor mensen met een eigen woning. Via deze regelingen kunt u, onder gunstige voorwaarden, geld lenen voor aanpassingen aan uw woning om deze duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken.

Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen

Via de Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen kunt u mogelijk geld lenen onder gunstige voorwaarden voor maatregelen om uw eigen huis levensloopbestendig (er) te maken. Dankzij dergelijke maatregelen kunt u langer in uw eigen woning blijven wonen.

De regeling wordt uitgevoerd door de provincie Limburg. U leest hier meer over op de website van de provincie.

Onafhankelijk advies

VAC Wonen Venlo is een onafhankelijke Advies Commissie voor de Woningbouw en Woonomgeving. De VAC geeft advies aan de gemeente, woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeenten Venlo. Doel is om de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren.
Website VAC

Limburgs Energie Fonds

Via het Limburgs Energie Fonds heeft u verschillende mogelijkheden geld te lenen onder gunstige voorwaarden voor maatregelen om uw eigen huis duurzamer of energiezuiniger te maken.

U leest hier meer over op de site van het Limburgs Energie Fonds

Energieloket van en voor Limburgers

Bij het Energieloket van en voor Limburgers vindt u informatie over 'energie in Venlo'. U leest hoe u kunt besparen op de energierekening en  welke vormen van duurzame energie er zijn. U vindt ook informatie over duurzame mobiliteit.

Website: www.nieuweenergieinlimburg.nl