Energietoeslag

Algemeen

In 2023 hebben huishoudens met een laag inkomen recht op een energietoeslag van € 1.300,-. De energietoeslag is voor inwoners van 21 jaar of ouder met een zelfstandige woonruimte. Jongeren en studenten krijgen geen energietoeslag. De Rijksoverheid werkt de spelregels voor de regeling nog uit. U kunt op dit moment nog geen aanvraag doen.

Voorschot

Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen? En was uw inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt u voor 15 maart 2023 een voorschot van € 500,- op uw rekening. U hoeft daar niets voor te doen.

Tweede deel van de toeslag

Wat u moet doen om het tweede deel van de energietoeslag (€ 800,-) te ontvangen, is op dit moment nog niet bekend. De Rijksoverheid werkt de spelregels voor de regeling nog uit. We verwachten dat in de zomer van 2023 bekend is hoe de regeling gaat werken. U leest dat dan via onze media en op deze pagina.

Geef wijzigingen aan ons door

Krijgt u een uitkering en/of minimaregeling van de gemeente Venlo? En verandert er iets in uw situatie of heeft u een nieuw rekeningnummer? Geef dat dan aan ons door via Mijn Inkomen.

Nieuwe aanvraag nog niet mogelijk

Heeft u in 2022 geen energietoeslag aangevraagd? Maar heeft u wel een laag inkomen? Of is uw situatie veranderd? Bent u bijvoorbeeld gescheiden of verhuisd? Dan kunt u later dit jaar de energietoeslag 2023 aanvragen. Dat kan nu nog niet. De Rijksoverheid werkt de spelregels voor de regeling nog uit. Zodra u een aanvraag kunt doen, vindt u het aanvraagformulier op deze pagina.

Bijzondere bijstand voor jongeren en studenten

Jongeren tot 21 jaar en studenten krijgen geen energietoeslag, maar kunnen wel bijzondere bijstand aanvragen voor energiekosten (pdf, 150 kB). Voorwaarde is dat de jongere of student een zelfstandige woonruimte heeft en aantoonbaar energiekosten maakt.

Financiële problemen?

Heeft u financiële problemen door de hoge energiekosten of door andere problemen? Dan kunt u altijd contact opnemen met gemeente Venlo. Dit kan via telefoonnummer 14 077. Kies optie 1. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Wilt u energie besparen?

Onze energierekening stijgt. Daarom is het belangrijk om energie te besparen. Er zijn diverse mogelijkheden en subsidies om uw woning duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken. Lees meer op de pagina duurzaamheid en energiebesparing.