Energietoeslag

Huishoudens met een inkomen op óf net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig een energietoeslag van € 800,-. Een aanvraag voor deze energietoeslag was mogelijk tot 1 juli.
U kunt nu geen energietoeslag meer aanvragen.

Vertraging in afhandeling

Door de vele aanvragen voor de energietoeslag is er vertraging in de afhandeling hiervan. Onze oprechte excuses hiervoor. 

Dit betekent dat u in plaats van binnen 6 weken, uiterlijk binnen 10 weken na het versturen van uw aanvraag een beslissing ontvangt. U ontvangt het besluit van de gemeente per post. In het besluit leest u of u de energietoeslag krijgt. Als de energietoeslag wordt toegekend ontvangt u de energietoeslag na het besluit binnen 7 werkdagen op uw rekening.

Mogelijk extra energietoeslag

We krijgen veel vragen over de extra energietoeslag van € 500,- die het kabinet in juli heeft aangekondigd. Momenteel kunnen we die vragen nog niet beantwoorden.

Na de zomer verwachten we meer duidelijkheid over de regeling en de uitbetaling. Zodra er meer informatie is, vindt u die op deze pagina.

Hulp bij financiële problemen 

Voor mensen die door de hoge energieprijzen acuut en ernstig in de problemen komen, biedt gemeente Venlo extra ondersteuning.

Onder acute problemen wordt bijvoorbeeld verstaan dat huur, of energierekeningen niet meer betaald kunnen worden. Ook afsluiten van gas, water en licht of dreigende uitzetting valt hieronder. 

Neem contact op

Geldt dit voor u? Wacht dan niet. Neem direct contact op met het Sociaal Wijkteam van de gemeente Venlo via telefoonnummer 14077 en kies optie 1. Hier wordt uw probleem bekeken en samen met u gezocht naar een passende oplossing.