Energietoeslag

Het kabinet heeft besloten de energietoeslag van € 1.300,- beschikbaar te stellen. De energietoeslag is een extra steun bij de extra energiekosten in 2022. De energietoeslag is voor inwoners met een zelfstandige woonruimte met een inkomen op óf net boven het sociaal minimum. Onlangs heeft gemeente Venlo besloten dat u ook een energietoeslag kunt aanvragen als uw inkomen lager is dan 150% van de bijstandsnorm. De energietoeslag aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Al energietoeslag aangevraagd?

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan, maar heeft u van de gemeente nog geen besluit ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een brief van de gemeente vóór 1 december.

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan, maar heeft u een afwijzing ontvangen omdat uw inkomen te hoog was? En is uw situatie nog hetzelfde? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente bekijkt uw aanvraag opnieuw. U ontvangt  een brief van de gemeente waarin staat of u alsnog de energietoeslag krijgt.

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan, maar is uw situatie veranderd? Bent u bijvoorbeeld gescheiden of verhuisd? Vraag dan opnieuw de energietoeslag aan met uw nieuwe gegevens.

Hoe werkt het?

 • U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 december 2022. Let op de voorwaarden hieronder. 
 • De gemeente toetst of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt het besluit van de gemeente per post. In het besluit leest u of u de energietoeslag van  € 1.300,- krijgt.
 • Als we de energietoeslag toekennen, ontvangt u het bedrag  binnen 7 werkdagen na het besluit op uw bankrekening. 

Voorwaarden

De toeslag is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen, die een zelfstandige woonruimte bewonen en een eigen energiecontract hebben. Als meer mensen met een uitkering op hetzelfde adres wonen, betalen we de energietoeslag uit aan de hoofdbewoner. Mensen die in een inrichting wonen, studenten, kamerbewoners of daklozen krijgen de energietoeslag niet.

Studenten kunnen wel bijzondere bijstand aanvragen als ze een zelfstandige woonruimte hebben en aantoonbaar energiekosten maken.

Hoogte van uw inkomen

Uw inkomen (van uzelf en van uw partner als u die heeft) is lager dan:

 • Voor een alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.570,09 netto
 • Voor gehuwden of mensen die samenwonen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 2.242,99 netto
 • Alleenstaande, pensioengerechtigd: € 1.746,58 netto
 • Gehuwden of mensen die samenwonen, pensioengerechtigd: € 2.366,01 netto
 • Als je jonger bent dan 21 jaar dan kun je de energietoeslag aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • je woont in een zelfstandige woonruimte. Een kamer valt hier niet onder, een woning met een eigen adres wel.
  • Je hebt een eigen energiecontract 
  • Je hebt een inkomen uit werk of uitkering, maar geen studiefinanciering.

Dit zijn de bedragen exclusief vakantietoeslag.
Wij kijken bij de beoordeling alleen naar uw inkomen.

Wat telt mee als inkomen?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever.
 • Uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie. Bijvoorbeeld Wajong, WW, Ziektewet, WIA, WAO of ANW.
 • Inkomen uit uw eigen bedrijf.
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Pensioen en AOW.
 • Andere inkomens. Bijvoorbeeld Duitse Rente of inkomen uit vermogen zoals huur als u een (deel van een) woning verhuurt.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen die bij u wonen telt niet mee.

Vakantiegeld en toeslagen zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen.

Meesturen

De volgende bijlagen moet u meesturen met uw aanvraag:

 • Bewijs van uw inkomen (salarisstrook of uitkeringsspecificatie) van de maanden augustus en september 2022. Krijgt u AOW? Stuur dan de specificatie van juli 2022 mee.
 • Kopie van uw paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • Kopie van de bankpas van de bankrekening waar we de toeslag naar mogen overmaken

Bent u ondernemer? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

 • Btw aangifte 3e kwartaal
 • Een winst- en verliesrekening gespecificeerd per maand over de periode juli t/m september (3e kwartaal)
 • Bankafschriften 3e kwartaal

Aanvragen

U kunt de energietoeslag online aanvragen met behulp van uw DigiD.

Aanvragen met DigiD

Lukt het digitaal aanvragen niet, dan kunt u het formulier ook downloaden, uitprinten en invullen.

Hulp nodig bij het invullen?

Ga dan naar een van de Informatie- en Adviespunten.

Heeft u nu direct financiële problemen?

Heeft u acute financiële problemen door de hoge energiekosten of door andere problemen? Dan kunt u altijd contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van gemeente Venlo. Dit kan via telefoonnummer 14 077. Kies optie 1. Het Sociaal Wijkteam zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Wilt u energie besparen?

Binnen de gemeente Venlo zijn er gratis energiecoaches beschikbaar. De energiecoach bekijkt samen met u hoe u energie kunt besparen. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 077 - 205 20 00 of op de website van het Duurzaam bouwloket.

Energietoeslag in 2023

Het kabinet heeft aangegeven dat de energietoeslag van € 1.300,- ook aangevraagd kan worden in 2023. We begrijpen dat u misschien vragen heeft over de toeslag van 2023. Helaas hebben we op dit moment nog geen extra informatie. Als hier meer over bekend is, leest u dat via onze media en op deze pagina.