Geld Terug Regeling

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen bibliotheek abonnement betalen? Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van de Geld Terug Regeling. Via de Geld Terug Regeling kunt u ook een vergoeding aanvragen voor de kosten voor de eigen ID-kaart voor uw kind.

Voor wie?

De Geld Terug Regeling is voor inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm. Per gezinslid heeft u een budget van € 100,00. Dit budget is voor u, voor uw partner en voor uw kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat wordt vergoed?

 • contributie muziek-, dans-, toneel-, zang- en hobbyvereniging voor volwassenen
 • contributie ouderenbondvereniging
 • contributie buurtvereniging
 • contributie belangenvereniging
 • kaarten voor theater, bioscoop, concerten, evenementen, beurzen, attractieparken
 • kosten buitenschoolse activiteiten
 • abonnement bibliotheek of kosten voor gebruik van faciliteiten van de bibliotheek
 • zwemabonnement
 • activiteiten voor ouderen en gehandicapten
 • internetkosten (één aansluiting per huishouden)

Meer mogelijkheden voor kinderen van ouders met een laag inkomen via Jeugdfondsen Venlo.

ID-kaart en verblijfsvergunning

Via de Geld Terug Regeling (GTR) kunt u een vergoeding krijgen voor een nieuwe, eigen ID-kaart of een verblijfsvergunning voor uw kind.
 
 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag via de Geld Terug Regeling 
 • U krijgt alleen een vergoeding voor de ID-kaart of de verblijfsvergunning. U krijgt geen vergoeding voor pasfoto's of reiskosten.
 • U heeft per kind 1 maal per vijf jaar recht op de vergoeding
 • U krijgt geen vergoeding bij verlies of diefstal van een geldig document

ID-kaart

 • U vraagt eerst de vergoeding aan via de Geld Terug Regeling. U krijgt een tegoedbon die u kunt inleveren als u de ID-kaart aanvraagt bij de gemeente.
 • U krijgt geen vergoeding voor de extra kosten als u gebruik maakt van de spoedprocedure
 • De ID-kaart vraagt u aan bij de gemeente op de normale manier.
 • Heeft u de ID-kaart al aangevraagd en ontvangen? U kunt de vergoeding via de Geld Terug Regeling ook achteraf aanvragen. Het bedrag wordt dan op uw rekening gestort. Vermeld dit bij de aanvraag en voeg een betaalbewijs toe.

Verblijfsvergunning

 • U krijgt alleen een vergoeding voor het verlengen van de verblijfsvergunning van uw kind. Deze kost € 28,-
 • De verblijfsvergunning regelt u bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • U moet eerst de verblijfsvergunning aanvragen. U kunt de vergoeding van de Geld Terug Regeling pas aanvragen als de verblijfsvergunning van uw kind is verlengd. Voeg het betaalbewijs toe bij uw aanvraag.
 • Het bedrag dat u heeft betaald voor de verblijfsvergunning wordt teruggestort op uw rekening.