Geld Terug Regeling

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen bibliotheek abonnement betalen? Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van de Geld Terug Regeling. Via de Geld Terug Regeling kunt u ook een vergoeding aanvragen voor de kosten voor de eigen ID-kaart voor uw kind.

Verandering Geld Terug Regeling

Vanaf 1 januari 2020 vervangt de Participatieregeling Minima de Geld Terug Regeling. U maakt dan gebruik van de Stadspas Venlo.

Let op dat uw aanvragen voor de Geld Terug Regeling 2019 bij ons binnen zijn voor 1 januari 2020!

De Geld Terug Regeling is voor inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm.

 • Het budget is € 100,00 per gezinslid per jaar
 • U kunt per huishouden maximaal 2 maal per jaar een aanvraag doen.
 • Bij de aanvraag moet u bewijs van alle gemaakte kosten meesturen. (kopie van betaalbewijzen, declaraties, kaartjes enzovoort)
 • We vergoeden alleen de gedeclareerde kosten waarvoor bewijs is bijgevoegd.
 • U kunt per aanvraag meerdere kosten declareren, tot een maximaal bedrag van € 100,- per persoon. Als voor een gezinslid het maximale budget van € 100,- al bereikt is bij de eerste aanvraag, kunt u voor dat gezinslid geen tweede aanvraag meer doen.
 • Kosten internet. Als u een ‘alles in een’ abonnement heeft, dan moet uit het bewijs duidelijk blijken welk deel van de kosten voor internet zijn.

Meer mogelijkheden voor kinderen van ouders met een laag inkomen via Jeugdfondsen Venlo.

ID-kaart en verblijfsvergunning

Via de Geld Terug Regeling (GTR) kunt u een vergoeding krijgen voor een nieuwe, eigen ID-kaart of een verblijfsvergunning voor uw kind.
De kosten voor een paspoort voor uw kind worden niet vergoed.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag via de Geld Terug Regeling 
 • U krijgt alleen een vergoeding voor de ID-kaart of de verblijfsvergunning. U krijgt geen vergoeding voor pasfoto's of reiskosten.
 • U heeft per kind 1 maal per vijf jaar recht op de vergoeding
 • U krijgt geen vergoeding bij verlies of diefstal van een geldig document

ID-kaart

 • U vraagt eerst de vergoeding aan via de Geld Terug Regeling. U krijgt een tegoedbon die u kunt inleveren als u de ID-kaart aanvraagt bij de gemeente.
 • U krijgt geen vergoeding voor de extra kosten als u gebruik maakt van de spoedprocedure
 • De ID-kaart vraagt u aan bij de gemeente op de normale manier.
 • Heeft u de ID-kaart al aangevraagd en ontvangen? U kunt de vergoeding via de Geld Terug Regeling ook achteraf aanvragen. Het bedrag wordt dan op uw rekening gestort. Vermeld dit bij de aanvraag en voeg een betaalbewijs toe.

Verblijfsvergunning

 • U krijgt alleen een vergoeding voor het verlengen van de verblijfsvergunning van uw kind. Deze kost € 30,-
 • De verblijfsvergunning regelt u bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • U moet eerst de verblijfsvergunning aanvragen. U kunt de vergoeding van de Geld Terug Regeling pas aanvragen als de verblijfsvergunning van uw kind is verlengd. Voeg het betaalbewijs toe bij uw aanvraag.
 • Het bedrag dat u heeft betaald voor de verblijfsvergunning wordt teruggestort op uw rekening.

Wat wordt vergoed?

 • contributie muziek-, dans-, toneel-, zang- en hobbyvereniging voor volwassenen
 • contributie ouderenbondvereniging
 • contributie buurtvereniging
 • contributie belangenvereniging
 • kaarten voor theater, bioscoop, concerten, evenementen, beurzen, attractieparken
 • kosten buitenschoolse activiteiten
 • abonnement bibliotheek of kosten voor gebruik van faciliteiten van de bibliotheek
 • zwemabonnement
 • activiteiten voor ouderen en gehandicapten
 • internetkosten (één aansluiting per huishouden)