Gemeenschapshuizen

Verschillende zaken waar u rekening mee moet houden bij het heropenen van een gemeenschapsaccommodatie binnen de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening van de Veiligheidsregio.

Bezoekers

  • In een ruimte mogen maximaal 100  bezoekers aanwezig zijn,  exclusief personeel. Een ruimte is af te sluiten met een deur.
  • Een binnenterras of een terras dat is overdekt en afgeschermd geldt als binnenruimte.
  • Op een buitenterras mogen maximaal 250 bezoekers aanwezig zijn
  • Bezoekers, ouder dan 18 jaar, moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Zowel binnen als op een buitenterras
  • Bezoekers uit hetzelfde huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
  • Bezoekers zitten aan een tafel of aan de bar, staan en rondlopen is niet toegestaan
  • Er is een gezondheidscheck bij binnenkomst

Activiteiten

Sport

Activiteiten zoals biljarten en darten zijn vanaf 15 juni toegestaan. Volksdansen, line-dance, pilates en yoga vallen onder sportactiviteiten. Dat betekent dat deze in het gemeenschapshuis niet zijn toegestaan. Sportactiviteiten binnen zijn in ieder geval tot 1 juli niet toegestaan,

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid:  Pagina  coronavirus en sport.

Muziek

Aanvullende maatregelen voor muziekgezelschappen vindt u op de website van de rijksoverheid. Pagina coronavirus en cultuur
De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie heeft een protocol voor repetities beschikbaar.

Voor koren met deelnemers ouder dan 12 jaar geldt dat het nog niet is toegestaan om samen te zingen. Niet binnen en niet buiten.


Inrichting van het gebouw

Kijk naar de ruimte in het gebouw. Richt looprichtingen in door het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheid voor een aparte ingang en uitgang.

Houd rekening met de tijdstippen van het begin en het einde van activiteiten; deze moeten op elkaar afgestemd worden, zodat de bezoekersstromen gescheiden blijven Voor het gebruik van het toilet is het belangrijk dat van buitenaf zichtbaar is of het toilet in gebruik is of niet. Zo wordt een mix van bezoekersstromen voorkomen


Organisatie

Als beheerder bent u er voor verantwoordelijk dat bezoekers de 1,5 meter afstand houden en kunnen houden. U bent dus verantwoordelijk voor de inrichting, maar u bent er ook verantwoordelijk voor dat de bezoekers zich houden aan de richtlijnen.

Denk aan uw vrijwilligers en medewerkers.
Ga in gesprek met vrijwilligers en andere medewerkers. Hoe staan zij tegenover het weer opengaan? Vallen ze in een risicogroep? Pakken ze hun activiteiten of vrijwilligerswerk weer net zo gemakkelijk op als voor de crisis? Bereid ze voor op het mogelijk moeten aanspreken van mensen die zich niet houden aan de RIVM regels.

Protocol

Leg uw huisregels vast in een protocol en zorg dat dit protocol ook duidelijk is voor uw bezoekers en medewerkers. Dit helpt uw vrijwilligers en medewerkers bij het toepassen en bewaken van de afspraken.

Voorbeelden vind u op de website dorpshuizen.nl:
Voorbeeld protocol
Voorbeeld poster

Financiën

Maak een kosten / baten analyse.
Wat levert het op om weer open te gaan met de beperkingen en wat kost het om open te mogen.

Houd uw inkomsten en uitgaven in deze periode goed bij. Dit kan van belang zijn als er een mogelijkheid ontstaat om ondersteuning aan te vragen.