Gladheid

Om doorgaande wegen en fietspaden zo begaanbaar en veilig mogelijk te houden strooien wij vóór en tijdens gladheid.

Welke wegen worden gestrooid:

  • Belangrijke toegangswegen
  • Belangrijke doorgaande fietspaden. Fietspaden die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk hebben voorrang.
  • Doorgaande wegen met als uitgangspunt dat alle inwoners, binnen de bebouwde kom,  binnen 500 meter van hun woning een gestrooide route kunnen bereiken. 

Voetgangersgebieden worden niet gestrooid en niet sneeuwvrij gemaakt. U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de stoep bij het huis.