Honden-belasting

Heeft u één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. Daarvoor moet u de hond aanmelden bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Wat u moet weten

  • U moet een hond binnen 2 weken na aanschaf aanmelden.
  • De hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden op een huisadres.
  • Uw hond hoeft geen hondenpenning te dragen als bewijs dat u hondenbelasting betaalt.
  • Heeft u geen hond meer of gaat u buiten de gemeente Venlo wonen? Meld uw hond dan binnen 6 weken af. 

Als u gaat verhuizen

  • Blijft u in de gemeente Venlo wonen? De hondenbelasting blijft gelijk behalve als u bij iemand gaat inwonen die al hondenbelasting betaalt.
  • Verhuist u naar een andere gemeente? U betaalt hondenbelasting aan de gemeente Venlo tot en met de maand waarin u verhuist.

Vrijstelling

U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor:

  • blindengeleidehonden
  • hulphonden
  • puppy's tot drie maanden oud die bij de moederhond zijn

Kosten

De tarieven van de hondenbelasting vindt op de website van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.