Huis van de Wijk Bibliotheek Venlo

Huis van de Wijk Bibliotheek Venlo is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Huis van de Wijk Bibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo


Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk Bibliotheek Venlo is geopend op:

Gewijzigde openingstijden:  het informatie en adviespunt is gesloten van maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari 2019.

  • Dinsdag: 10.00 uur - 12.00 uur
  • Donderdag: 15.00 uur - 17.00 uur

U kunt ook bellen: 06 - 290 475 93


KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.