Huis van de Wijk De Egelantier

Huis van de Wijk De Egelantier is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Huis van de Wijk De Egelantier
Egelantierstraat 105a
5925 AV Venlo
Telefoon: 077 - 387 35 71
www.deegelantier.com


KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.