Huis van de Wijk Pastoorshof

Huis van de Wijk Pastoorshof is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Huis van de Wijk Pastoorshof
Kapelstraat 19
5943 AE Lomm
Telefoon: 077 - 473 19 15
www.pastoorshof.nl


Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

U kunt een afspraak maken bij u thuis of in het Huis van de Wijk Pastoorshof, telefoonnummer 077 - 205 40 00


Open Inloop

U kunt binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen, een praatje te maken of een handje te helpen als u dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen.


Iedere dinsdag en vrijdag staan de deuren open.

KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.