Huizen van de Wijk

Buurthuizen en gemeenschapsaccommodaties, zoals Huizen van de Wijk, zijn vanwege hun belangrijke sociale functie geopend tijdens de hernieuwde COVID-19 maatregelen. Hierdoor kunnen diverse activiteiten voor met name kwetsbare buurtbewoners doorgang vinden.

Activiteiten

De accommodaties zijn geopend voor de volgende activiteiten:

 • georganiseerde jeugdactiviteiten buiten (t/m 17 jaar);
  • tot 17.00 uur met maximaal 50 personen
 • de bibliotheekfunctie;
 • georganiseerde dagbesteding*
 • opvang van kwetsbare doelgroepen*

*het gaat hier om dagbesteding en opvang die in het kader van zorg, maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp op basis van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet plaatsvindt. In de praktijk betekent dit, dat het voor specifieke kwetsbare groepen georganiseerd is. 

Voorwaarden

Voor locaties die conform uitzonderingen open zijn, geld:

 • een mondkapjesplicht;
 • een bezoekersnorm in geplaceerde setting van 100% van de 1,5m-capacitieit met een maximum van 50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte;
 • bij doorstroomlocaties 1 persoon per 5m2

De leidraad vanuit de L.S.A. is  hierop van toepassing. 
Kijk voor een een volledig overzicht van de locaties die zijn uitgezonderd op www.rijksoverheid.nl 

Inpandige functies

de volgende functies kunnen doorgang vinden:

 • Bloedprikken
 • Pinnen
 • Gebruik van de bibliotheekvoorziening
 • Een ALV (Algemene Ledenvergadering) indien een digitale ledenvergadering echt niet mogelijk is.

wat kan géén doorgang vinden:

 • vergaderingen (ledenvergaderingen)