Hulp en nazorg

Hulp nodig of zelf aanbieden?

Neem contact op met Incluzio Sociale Basis

  • Op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur
  • Telefoonnummer: 088 298 76 53
  • Mail: receptieISB@incluzio.nl
    Vermeld in uw bericht duidelijk uw naam en telefoonnummer, zodat zij u kunnen bereiken.

Slachtofferhulp 

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies, kijk dan op de website van Slachtofferhulp Nederland

Hulp bij Belastingzaken 

Burgers en ondernemers die getroffen zijn door de watersnood kunnen hulp krijgen bij hun belastingzaken. Vanuit de Belastingdienst (kantoren Maastricht en Venlo) wordt hulp aangeboden in overleg met betrokken gemeenten en andere hulpinstanties.

Als ondernemer kunt u hierbij denken aan:

  • waar nodig bieden van hulp zodat giften versneld afgehandeld kunnen worden en teruggaven eerder verleend kunnen worden
  • herstellen van (geauthomatiseerd) opgelegde boetes bij het niet betalen van b.v. de BTW- en/of Loonaangifte
  • bespreken van mogelijkheden van versnelde behandeling van voorlopige verliesrekening

Zowel als ondernemer en burger kunt u hierbij denken aan:

  • verlenen van tijdelijk uitstel van belastingbetaling
  • bieden van hulp bij het tijdelijk stopzetten van motorrijtuigenbelasting

Waar kunt u terecht?

Met vragen over belastingzaken als gevolg van de watersnood kunt u gebruik maken van het speciale telefoonnummer: 088 154 26 00 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
U kunt uw vragen ook mailen naar wateroverlast@belastingdienst.nl

Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.