Hulp en nazorg

Wij kunnen ons voorstellen dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen verschillende gevoelens hebben losgemaakt.

Heeft u hulp en/of nazorg nodig?

Neem dan contact op met Incluzio Sociale Basis

  • Op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur
  • Telefoonnummer: 06 -16 73 93 79
  • Mail: hoogwaternazorg@incluzio.nl
    Vermeld in uw bericht duidelijk uw naam en telefoonnummer, zodat zij u kunnen bereiken.

Wilt u uw hulp aanbieden?
 
Neem dan contact op met Incluzio Sociale Basis.

  • op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur 
  • Telefoonnummer 06 - 26 73 28 49
  • E-mail: receptieISB@incluzio.nl
    Vermeld in het bericht duidelijk uw naam en contactgegevens (postcode en huisnummer).

Slachtofferhulp Watersnood Limburg

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies, kijk dan op www.slachtofferhulp.nl/emotionele-hulp/watersnood-limburg/

Gezondheidsklachten voorkomen na aanraking met rivierenwater

GGD Limburg-Noord heeft de veelgestelde vragen en antwoorden om gezondheidsklachten te voorkomen in beeld gebracht.
Bekijk de website van GGD Limburg-Noord voor de laatste informatie over wat je moet doen.