Inzien verleende vergunningen en dossiers (meervoudig)

  • 1 Huidige: Uw aanvraag
  • 2 Uw gegevens
  • 3 Voorbeeldweergave
  • 4 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Ik wil: Verplicht
Ik ontvang graag: Verplicht

Veel informatie over de kwaliteit van de bodem kunt u zelf vinden via de pagina venlo.nl/bodemkwaliteit op deze website.

 

  • Geef altijd aan om welk gebied of perceel het gaat door de kadastrale aanduiding) en / of een kaartje toe te voegen.
  • Stuur de rapportage mee die u heeft gedownload. Ook als uit de rapportage blijkt dat er geen online gegevens beschikbaar zijn.
Periode Verplicht
Wilt u  informatie van het pand of perceel uit een bepaalde periode, of wilt u informatie over de volledige geschiedenis?
Gegevens locatie Verplicht
Bijlagen Verplicht
Maximaal 10 bestanden.
100 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.