Jaarlijkse subsidies

Bent u een stichting of vereniging die actief is op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? U kunt hier uw jaarlijkse, structurele subsidie aanvragen.

Hoe het werkt

  • U dient de aanvraag voor de subsidie in vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het boekjaar / de meerjarige subsidieperiode.
  • U hoort het besluit over uw subsidieaanvraag uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar.
  • U dient de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie in vóór 1 mei van het jaar volgend op het boekjaar / de meerjarige subsidieperiode.
  • U verneemt het besluit over de subsidievaststelling in principe binnen drie maanden na de ontvangstdatum.

Meer informatie over de procedure en voorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening Venlo (ASV) en de subsidieregels. 

Formulieren en subsidieregels

Algemene subsidieregels

Alle subsidies vallen onder de algemene subsidieverordening Venlo

Maatschappelijke participatie

Subsidieregel Zorg voor elkaar

U kunt het formulier opvragen via info@venlo.nl

Ouderenorganisaties kunnen de jaarlijkse subsidie online aanvragen met een ondertekend verzoek, aangevuld met een begroting en een activiteitenplan.

Amateurkunst en volkscultuur

Organisaties die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen het aanvraagformulier per e-mail toegestuurd.

Jeugdactiviteiten

Sportvereniging

Wijkoverleg, dorpsraad