Kappen

Om te beoordelen of u mogelijk een vergunning nodig heeft is het van belang te weten wat we verstaan onder kappen of vellen van bomen.

Kappen of vellen van een boom of andere houtopstand:

  • Het verrichten van handelingen, die de dood of een ernstige aantasting van de boom of houtopstand tot gevolg hebben
  • Het verplanten van houtgewas
  • Snoeien van meer dan 20% van de kroon of de wortel van een boom
  • Het voor de eerste keer knotten en kandelaberen van een boom

Regelmatig onderhoud van knot- of leibomen valt niet onder kappen of vellen. Daarvoor heeft u geen vergunning nodig.

Rooien

Rooien is niet hetzelfde als kappen of vellen. Met het rooien wordt ook de wortelkluit uit de grond verwijderd.