Klein evenement melden

  1. Stap 1 van 5. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 5.: Gegevens evenement
  3. Stap 3 van 5.: Tekening en bijlagen
  4. Stap 4 van 5.: Uw gegevens
  5. Stap 5 van 5.: Controle
Is de datum waarop het evenement wordt gehouden over 3 weken of later?

U moet een evenement uiterlijk drie weken van tevoren melden. Mogelijk krijgt u geen toestemming omdat de melding niet tijdig is gedaan.

Wordt de activiteit gehouden op de Markt of in het Julianapark in Venlo?
Wordt er alcoholhoudende drank geschonken?
Wordt deze alcoholhoudende drank tegen betaling verstrekt?

Let op: u moet ook een ontheffing aanvragen voor het schenken van alcohol.

Zijn er meer dan 200 personen tegelijk aanwezig? (inclusief organisatie en personeel)

Let op: u moet ook een ontheffing aanvragen voor het schenken van alcohol. 

Zijn er meer dan 1000 mensen tegelijk aanwezig? (inclusief organisatie en personeel)
Is de totale oppervlakte van de tijdelijke bouwsels meer dan 200 m² (tent, overkapping, podium, kermisattractie, kraam e.d.)?
Wordt er een doorgaande weg afgesloten?
Duurt de activiteit langer dan 2 aaneengesloten dagen?

In de periode van vrijdag vóór carnaval tot woensdag na carnaval mag u geen evenement organiseren langs een optochtroute in de gemeente of in het centrum van Venlo op de Parade, Klaasstraat, Markt, Kwartelenmarkt of Oude Markt.

Wilt u het evenement houden in de beschreven periode en plaats?

U moet een evenementenvergunning aanvragen.