Kopie waarmerken

Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken.

Let op: een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud.

Diploma of getuigschrift

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meenemen

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • het originele document: de gemeente maakt hiervan een kopie
  • pinpas (of contant geld)

Kosten

Product Prijs 2019
Kopie waarmerken  € 14,30