Kunst en cultuur

Regels

In verband met de corona pandemie gelden voor de culture sector op dit moment de volgende RIVM-regels:

Financiële regelingen

Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade:

Extra steun

In begin van 2020 heeft het college het kader vastgesteld voor de eerste maatregelen ter compensatie van coronaconsequenties. Gelukkig heeft het Rijk ook een tweede pakket met extra financiële middelen bekend gemaakt om lokale culturele voorzieningen en cultuurmakers te ondersteunen. 

Het extra geld dat vanuit het rijk beschikbaar is gesteld, is door de gemeente Venlo vertaalt naar een aantal steun- en herstelregelingen.

Meer informatie

Heeft u op korte termijn specifieke vragen, opmerkingen of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de gemeente via cultuurloket@venlo.nl of telefoonnummer 077 - 711 00 32 (optie 3).