Kunst en cultuur

Regels

In verband met de corona pandemie gelden voor de culture sector op dit moment de volgende RIVM-regels:

Financiële regelingen

Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade:

Extra steun

Om problemen op te vangen die zijn ontstaan door de maatregelen tegen corona, heeft het rijk extra geld beschikbaar gesteld. In Venlo is dat vertaald naar een aantal steun- en herstelregelingen, voor 2021 is het subsidieplafond voor de herstelregelingen bereikt. Dat wil zeggen dat aanvragen voor corona herstelregelingen voor projecten en programma’s 2021 niet meer in behandeling kunnen worden genomen. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met het team Cultuur via cultuur@venlo.nl. Wel kunt u nog een aanvraag doen voor de corona steunregeling.

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen, opmerkingen of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de gemeente via cultuurloket@venlo.nl of telefoonnummer 077 - 711 00 32 (optie 3).