Maatregelen in Nederland

De Nederlandse regering heeft diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. De maatregelen zijn gebaseerd op advies van het RIVM en zijn gepresenteerd op 12 maart, met een aanvulling op 15 maart en aanscherping op 23 maart. Op 31 maart zijn de maatregelen verlengd van 6 naar 28 april.

Algemeen

De volgende maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april:

 • Houd afstand: Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Vermijd groepsvorming.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis: Iedereen in Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Werk waar mogelijk thuis, ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen, een frisse neus of de zorg voor een ander. En ga alleen.
 • Met gezondheidsklachten: Iedereen in Nederland: blijf thuis bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. Als één gezinslid verkoudheidsklachten EN koorts heeft, blijft het hele gezin thuis.
 • Kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Personeel in de zorg en vitale processen: blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Horeca, evenementen, bijeenkomsten

 • Alle bijeenkomsten en evenementen worden in heel Nederland afgelast tot 1 juni. Dat geldt ook voor bijeenkomsten met minder dan 100 personen. Dit geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.
 • Bezoek thuis: beperk bezoek thuis tot maximaal 3 personen en houdt ook dan 1,5 meter afstand.
 • Groepsvorming: de burgemeester heeft de bevoegdheid een verbod op groepsvorming in te stellen voor een bepaalde locatie, wijk of straat. Overtreden van een dergelijk verbod kan worden beboet.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops blijven vooralsnog gesloten tot en met dinsdag 28 april.

Onderwijs en Kinderopvang

 • Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten vanaf maandag 16 maart tot en met de meivakantie. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.  Meer informatie

Uitgebreide informatie op de website van de Rijksoverheid: veelgestelde vragen en nieuwsbericht