Nieuw woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, wat kan beter?

De Rekenkamer kijkt samen met woningbouwcorporaties (Antares, Woonwenz en Wonen Limburg) en de Huurdersbelangenvereniging Venlo (HBV) terug op het lokale woonbeleid van de afgelopen vier jaar. Wat gaat goed, wat kan beter en wat kunnen we hieruit leren voor de toekomst?