Lessen uit VenloStormt

4 december 2017
Rapport VenloStormt

Had het ongeval van VenloStormt voorkomen kunnen worden?

Waar liggen de risico’s van een obstacle run? Hoe gaan partijen daarmee om? Wie is waarvoor verantwoordelijk. Het zijn lastige vragen voor organisatoren en bestuurders. Ook deelnemers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Deze vragen zijn nu onderzocht in een evaluatie van het evenement VenloStormt (editie 2017).

De belangrijkste conclusies zijn dat het evenement serieus was voorbereid door alle partijen. Deelnemers hadden ook een reëel beeld van de risico’s. Het ongeval was vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er is adequaat gereageerd op het incident.

Wel is meer aandacht nodig voor het daadwerkelijk gebruik van hindernissen – zeker als het druk wordt. Ook de combinatie van mogelijke risico’s is een aandachtspunt. Hetzelfde geldt voor de veiligheid in en op het water. Specialistische deskundigheid voor obstacle runs is nog schaars. De sector zelf zou er goed aan doen om kwaliteitseisen te ontwikkelen en een brancheorganisatie op te richten.

“Eenvoudige antwoorden moet je hier niet verwachten,” reageert burgemeester Scholten van Venlo. “Veiligheid is altijd omgeven met dilemma’s. Iedereen streeft naar maximale veiligheid; tegelijk horen risico’s bij het leven. Als bestuurder heb ik nu wel het gevoel dat ik meer handvatten heb om ingewikkelde situaties te beoordelen.”

Afgelopen augustus gaf de burgemeester opdracht aan het IFV om het vergunning proces rond het evenement te evalueren. Dit in vervolg op het ongeval dat plaatsvond op 10 juni 2017, waarbij een 29-jarige jonge vrouw om het leven kwam onder een hoge glijbaan. Centrale vraag was: In hoeverre is een dergelijk noodlottig ongeval te voorkomen? Hiertoe is het hele voortraject onder de loep genomen. De onderzoekers deden literatuuronderzoek en spraken met dertien direct betrokkenen. Ook is een enquête uitgezet onder deelnemers. Doel bij dit alles was om vooral ook naar de toekomst te kijken: welke lessen vallen nu hieruit te trekken? Wat betekent dit voor toekomstige evenementen? De onderzoekers komen tot vier aanbevelingen. Het rapport is hier in te zien.

pdf VenloStormt 2017: risico's en verantwoordelijkheden (PDF, 3.03 MB)