Lintjesregen 2017

26 april 2017

Tijdens de traditionele lintjesregen zijn 21 inwoners van de gemeente Venlo onderscheiden door burgemeester Antoin Scholten. Zestien inwoners van de gemeente mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Vijf zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

4 vrouwen en 17 mannen krijgen vandaag de onderscheiding opgespeld. Bijzonderheid: onder de gedecoreerden is een echtpaar.

De heer J.C.J. (Jan) Schuurmans (71) Lomm

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Schuurmans was van 1971 tot bestuurslid van basisschool ’t Kapelke in Lomm. In de politiek was hij zeer actief. Gedurende diverse periodes was hij voorzitter van de Gemeenschapslijst Lomm (thans CDA), penningmeester en fractiesecretaris van het CDA in Venlo. Van 2006 tot 2009  was hij raadslid in Arcen & Velden en van 2010 – 2016 raadslid in Venlo. Betrokkene was bestuurslid van de Stichting Jumelage van Arcen en Velden. In deze hoedanigheid onderhield hij contacten met de partnergemeente Salzhemmendorf in Duitsland. Sinds 2014 is de heer Schuurmans voorzitter van de KBO (bond voor ouderen), afdeling Lomm.

De heer J.J.P.M. (Jan) Hermsen (75) Venlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hermsen verricht vanaf 1951 tot op heden belangrijk werk als medeoprichter van Carnavalsvereniging Jocus Toekoms, vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Wien en vrijwilliger bij de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo. Hier zet hij zich in voor het beheer van historische attributen, het verzorgen van onderscheidingen en trofeeën en het werven van financiële middelen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Heilig Hartparochie en de Heilige Michaelparochie Venlo waar hij allerlei klussen verricht, waaronder het jaarlijks opbouwen van de kerststallen.

Mevrouw R.M.P. (Rose-Marie) van de Laar-van der Heijden (66) Tegelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw van de Laar- van der Heijden is onder andere voorzitter geweest van de VAC (Vrouwen Advies Commissie) voor de woningbouw in Tegelen en voorzitter van de gemeentelijke Cliëntenraad Tegelen-Beesel-Belfeld. In de periode 2003-2010 was ze raadslid en bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de VVD. Sinds 2010 is mevrouw Van de Laar actief bij diverse projecten in ontmoetingscentrum Op de Hei in Tegelen.

De heer L.F.J. (Louis) Peeters (66) Tegelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Peeters is penningmeester bij diverse stichtingen: sinds 1997 van de Stichting Gemeenschapsaccommodaties Tegelen (waaronder Cultureel Centrum De Haandert B.V. en het Therapiebad Ulingshof). Vanaf 2006 van de dr. Derckx Stichting in Venlo die ingezameld geld aan goede doelen geeft en van de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo. Sinds 2008 van de Stichting SPEL (Stichting contactgroep Postactieven Essent Limburg). Hier treedt hij ook op als waarnemend voorzitter. En als laatste is hij penningmeester van de Stichting Cultuurpark De Doolhof. Deze stichting zet zich in voor de samenwerking betreffende activiteiten rondom Openluchttheater De Doolhof in Tegelen en De Haandert. Tevens zet hij zich in voor de samenwerking op het gebied van de horecaexploitatie en bestuurlijk ondersteuning.

De heer J.L.P. (Jacques) Geurts (67) Belfeld

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Geurts was van 1970-2011 penningmeester/secretaris van de Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers, afdeling Belfeld en opvolgend oprichter en bestuurslid van het Centrum Promotion Belfeld te Belfeld. Tevens organiseert betrokkene activiteiten rondom de feestdagen. In 2001 richtte hij het Joekskoer Toujours in Venlo op. Tevens is hij vanaf 2005 voorzitter van de Stichting Gemeenschapscentrum De Hamar in Belfeld. Betrokkene realiseerde de renovatie en herinrichting van het centrum.
Vanaf 2014 is de heer Geurts vrijwilligerscoach bij de Vrijwilligerscentrale Venlo. Hij begeleidt en ondersteunt leerling-vrijwilligers in Belfeld.

De heer G.H.C. (Geert) Boots (75) Belfeld

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1979 is de heer Boots vrijwilliger bij en oprichter van Judo2Move in Belfeld.
In de periode 1979-2012 was hij tevens voorzitter en penningmeester. Nu is hij nog actief als adviseur van het bestuur.
Van 1990 tot 2013 was hij bestuurslid van de stichting Jeugd Judocompetitie Limburg (JJCL) en was een van de stuwende krachten achter de oprichting. Vanaf 2003 is de heer Boots bestuurslid en secretaris (2010-heden) van het districtsbestuur Limburg van de Judobond Nederland.
In die hoedanigheid beheert hij de breedtesport (judo, jiu jitsu en aikido) en is hij verantwoordelijk voor de communicatie over de breedtesport. Tevens houdt hij zich o.a. bezig met het boeken en goedkeuren van alle activiteiten (zoals de Jeugd Judocompetitie Limburg), het beheren van de activiteitenagenda en het onderhouden van de contacten met de gemeente Roermond, de plaats waar alle reguliere judoactiviteiten in Limburg georganiseerd worden.

De heer M.P.G. (Jeu) Canjels (70) Belfeld

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1983 is de heer Canjels verbonden als vrijwilliger bij zangvereniging Vriendenkring in Steyl. Hij is daar actief betrokken bij de organisatie van verschillende activiteiten. Daarnaast is hij sinds 1997 bestuurslid van het Limburgs Schutterij Museum in Steyl en is hij medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van diverse tentoonstellingen. Ook is hij vanaf 2006 adviseur van de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld en is hij tevens lid van de creaclub en medeverantwoordelijk voor het moderniseren van de kerkdiensten. Voorts is hij vanaf 2010 vrijwilliger bij de stichting Emmaus Feniks in Tegelen waar hij medeverantwoordelijk is voor de organisatie van diverse inzamelingsacties en evenementen. Sinds 2011 is hij secretaris van de stichting Gevelmozaïek Martinushof en is hij (mede)verantwoordelijk voor het werven van gelden voor de renovatie van het mozaïek.

De heer K.J.J.M. (Charles) Helmes (68) Tegelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1976 is de heer Helmes vrijwilliger bij Zangvereniging Vriendenkring in Steyl. Zo was hij van 1976-1991 bestuurslid, 1991-2006 vice voorzitter, 2006-2009 voorzitter en vanaf 2009 adviseur. Daarnaast was hij gedurende 10 jaar lid van de muziekcommissie. Nu is hij nog actief als functionaris in de repetitiebegeleiding en koorregie en organiseert hij concerten en concertreizen.
Vanaf 2001 is hij bestuurslid van de Stichting Stijlvol Steyl 83. Deze stichting zet zich in voor het behoud van cultuur en folklore in Steyl. Hij zet zich in bij diverse activiteiten waaronder de organisatie van de heilig- en zaligverklaringen van geestelijken; evenals voor acties om geld te werven ter ondersteuning van de (wereldwijde) congregaties.
Ook is hij sinds 2009 bestuurslid en voorzitter (2013-heden) van de Stichting Behoud Monumenten in Steyl. Hij stuurt de vrijwilligers aan die in het ketelhuis actief zijn om het industriële erfgoed van het Missiehuis in stand te houden en toegankelijk te maken voor het publiek. Tevens verzorgt hij daar de rondleidingen.

De heer M.J.J. (Martin) Bergevoet (68) Venlo

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Bergevoet is al meer dan 51 jaar (1965) vrijwilliger bij de Historische Vereniging Tweestromenland. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Boek "Bibliografie Tweestromenland. Het land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984" en was redactielid van het tijdschrift "Tweestromenland. Maas en Waals Tijdschrift voor Streekgeschiedenis". Vanaf 1986 is hij vrijwilliger bij de parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Venlo. Betrokkene heeft gezorgd voor de archivering. Hij was lector en acoliet tijdens de weekenddiensten. Hij verzorgt (mede) de collecte-inzameling voor de jaarlijkse vastenactie en verzorgde de redactie van het parochie/wijkblaadje De Zuidkant. Gedurende de periode 1990 - 2008 heeft hij zich, in diverse bestuursfuncties, ingezet bij Judovereniging Stella Duce te Venlo. Mede dankzij de tomeloze inzet van betrokkene heeft de vereniging een enorme groei doorgemaakt. Tevens is hij vanaf 2001 secretaris van de stichting Jeugd Judocompetitie Limburg (JJCL). Hij is vanaf 2012 vrijwilliger bij het gemeentearchief te Venlo. Betrokkene onderhoudt de website over oorlogsdoden in Venlo. Zowel nationaal als internationaal is deze website van belang, omdat Venlo door oorlogshandelingen zwaar werd getroffen. Verder begeleidt hij stadswandelingen die vanuit de VVV worden gecoördineerd en is hij vrijwillig docent voor de Venlo Academie: de stichting die sinds enkele jaren voor een breed publiek lespakketten verzorgt over de geschiedenis en cultuur van Venlo. Martin Bergevoet beschreef de recente geschiedenis van Het Withuis, een van de eerste gezondheidscentra van Nederland.

De heer Mr M.W. (Martin) Kok (62)
Mevrouw Mr A.M.A. (Annemiek) Kok-Verheijde (54) Tegelen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau (beiden)
Een echtpaar, dat tegelijkertijd wordt onderscheiden, is wel heel bijzonder.
Sinds 1991 is de heer Kok secretaris van de Stichting Cultuur-Historische Publicaties voor het Stadsgewest Venlo. Vanaf 1998 verricht hij als vrijwilliger diverse werkzaamheden bij
de Sint Martinusparochie in Tegelen. Thans is hij adviseur van de inofficiële tak van de
Stichting Victorfonds Tegelen, een kerkelijke stichting die mensen in emotionele,
materiële en/of financiële nood bijstaat. Vanaf 1999 is hij secretaris van de Stichting Openluchttheaters Limburg (voorheen de Stichting Openluchttheater de Doolhof in Tegelen).
Mevrouw Kok was van 1981 tot 1986 voorzitter en vrijwilliger bij de Rechtswinkel Venlo/Nijmegen. Van 1997 is zij secretaris van de Stichting Gemeenschapsaccomodaties (SGT). De organisatie is tevens verantwoordelijk voor de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo. Tevens exploiteert de stichting het gerenoveerde therapiebad Ulingshof samen met de Mytylschool. Van 2001 tot 2004 was mevrouw Kok vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en van 2002 tot 2005 bestuurslid van het Sport Medisch Adviescentrum. Ook is zij sinds 2006 bestuurslid van de Stichting Venlonaer van ’t Jaor. Vanaf 2015 is ze bestuurslid van de Stichting Tegelen.NL. Deze stichting organiseert de festiviteiten in het kader van de 200-jarige herdenking van de aansluiting van de gemeente Tegelen bij Nederland.

De heer W.G.G. (Wiel) van Aarssen (75) Venlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al vanaf 1966 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid, penningmeester, secretaris en voorzitter (1987-1989) van de handbalvereniging 'Handbal Venlo'. Hij was actief bij tal van werkzaamheden en activiteiten. Tevens was hij scheidsrechter en trainer en q.q. lid van de Sportstichting (later de sportraad) van de gemeente Venlo. 1985-1990 bestuurslid van het Nederlands Handbal Verbond, afdeling Limburg. Reeds sinds1967 is de heer Van Aarssen vrijwilliger bij de carnavalsvereniging 'VV de Wien'. Betrokkene was lid van de Raad van Elf en voorzitter van de evenementencommissie.
Al vier jaar is hij bestuurslid van de Dialectvereniging Veldeke Venlo. Deze vereniging zet zich in om de plaatselijke Limburgse dialecten levendig te houden. Betrokkene is jurylid tijdens de carnavalsoptocht en organiseert de jaarlijkse kerst-inn.

De heer W.H.A. (Wim) van Nieuwenhuizen (63) Venlo

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In de periode van 1988 tot 2003 bekleedde de heer Van Nieuwenhuizen diverse bestuursfuncties bij het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouw, afdeling Venlo e.o. Hij zette zich in voor de regionale samenwerking en leidde de functie met de NVOB Horst-Venray. Van 1990 tot 2006 was hij voorzitter van Big Band ’81 en organiseerde hij optredens in de regio en het buitenland. Vanaf 2001 is hij lid van Venloos Vastelaovesgezelschap Jocus en levert hij achter de schermen hand- en spandiensten. Tevens was Van Nieuwenhuizen in 2001 stadsprins. Sinds 2002 is hij voorzitter van de stichting Hoogmolen, een educatieve culturele organisatie van oud-leden van de NVOB, afdeling Venlo. Van 2003 tot 2010 was hij voorzitter van Bouwend Nederland, afdeling Limburg Noord. In de periode 2001-2003 was hij q.q. lid van de Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Limburg. Daarnaast was hij van 2004 tot 2011 voorzitter van de stichting Beheer Bouw Opleidingscentrum in Horst. Deze stichting garandeert jonge bouwvakkers werk tijdens hun opleiding. Bovendien ontwikkelde Van Nieuwenhuizen een nieuwe structuur voor de middenkaderopleiding voor de Beroeps Onderwijs Leerweg (BOL) en de BBL. Deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven vervult landelijk een voorbeeldfunctie. Tot slot was hij van 2006 tot 2015 vrijwilliger bij en voorzitter van de Koninklijke Zangvereniging Venlona. Hij maakte de vereniging weer financieel gezond, zorgde voor verjonging en maakte zich sterk voor een modernisering van het repertoire. Ook hield Van Nieuwenhuizen zich bezig met pr en ledenwerving waardoor het ledenaantal groeide. Bovendien werd er onder zijn leiding een eigen solistenopleiding opgezet en werden er vijf buitenlandse concertreizen georganiseerd.

De heer P.H. (Peter) Rutten (71) Venlo

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1972 tot 1995 was hij fractiebestuurder van de landelijke militaire belangenvereniging/vakbond de Marechausseevereniging. Hij was van 1972 tot 1995 secretaris van de afdeling Limburg, en als zodanig lid van het landelijke
Kaderberaad. Van 1984 tot 1995 was de heer Rutten voorzitter van het Onderdeels Overleg Orgaan Limburg. In 2005 werd hij vicevoorzitter van de fractie NAD (niet actief dienenden) van de landelijke marechausseevereniging; sinds februari 2016 is hij voorzitter. Hij zette een mailnet op voor de gepensioneerde leden. Deze digitale gemeenschap telt ruim 900 deelnemers. Door de inzet van decorandus wordt dagelijks relevante informatie verstrekt, vragen van leden beantwoord en worden lief en leed met elkaar gedeeld. Vanaf 2004 is betrokkene actief lid van het CDA, Venlo en in de periode 2004/2011 was hij hier de secretaris. Tevens was hij in deze periode campagneleider, secretaris van het overgangsbestuur van de afdelingen Arcen/Lomm en Velden met de afdeling Venlo. Ook is hij sinds 2004 lid van de gespreksgroep CDA. Sinds 2005 helpt hij, als vrijwilliger bij FNV belastingservice (regio Venlo), particulieren met hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Mevrouw W.S.M. (Wil) Minten-Aerdts (66) Venlo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1985 tot 2001 was mevrouw Minten vrijwilliger bij de Telehulpvereniging Limburg (voorheen SOS Telefonische Hulpdienst Venlo). Betrokkene was actief als telefonist en centralist van de afdelingen 'Alcohol & Drugs' en 'Steunpunt Seksueel Misbruik'. Daarnaast begeleidde zij nieuwe vrijwilligers. Na het overlijden van mevrouw ondersteunt zij meneer bij de financiële administratie. Sinds 2004 is mevrouw vrijwilliger bij en bestuurslid van de Nationale Vereniging 'De Zonnebloem', afdeling Venlo Centrum Zuid. Tevens ondersteunt zij de regionale vakantieweken en organiseert zij activiteiten voor vrijwilligers. Zij was tussen 1987 en 2003 tevens mantelzorger voor haar visueel beperkte vader. Verder verzorgt en ondersteunt ze sinds 2010 verschillende familieleden. Sinds 2014 is mevrouw vrijwilliger bij het 'Resto van Harte' in Blerick, waar ze maaltijden bereidt. 2015 - heden vrijwilliger bij Terre des Hommes, afdeling Venlo; zij is teamleider van de winkel te Venlo. Vanaf 2016 is zij vrijwilliger bij het AZC Venlo en bij het ziekentridium Tegelen-Belfeld. Mevrouw Minten is actief als verzorgende. Zij collecteert tevens voor de Nederlandse Hartstichting.

De heer G.A.H.M. (Gé) Decker (61) Blerick

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Decker is sinds 1986 vrijwilliger bij carnavalsvereniging “de Wortelepin” in Blerick. Hij was voorzitter en lid van de Raad van Elf en voorzitter van de vereniging Oud Prinsen Blerick. Nu is hij nog voorzitter van de sponsorcommissie en voorzitter van het liefdadigheidsgala Groët Gala Worteletruuj (1986-2012). Vanaf 2006 is hij vrijwilliger bij de vereniging Venlo Freight Village te Venlo en verbindt hij logistieke ondernemers van Venlo met elkaar en fungeert hij als klankbord voor jonge ondernemers. De heer Decker is sinds 2010 vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Blerick in Blerick en is adviseur van de sponsorcommissie en organiseert ook de sociale dienstenveiling waarvan de opbrengst ten goede komt aan het verenigingsleven. Tevens is hij vanaf 2010 organisator van het jaarlijks Blericks Haringfeest te Blerick.

De heer M.G.W.M. (Rien) Meijer (69) Blerick

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1986 is de heer Meijer vrijwilliger bij en bestuurslid (1986-1999), trainer (1990-1996) en lid van Hockeyclub Blerick. Hij was actief als jeugdtrainer, scheidsrechter, voorzitter van de jubileumcommissie, lid van de commissie van Goede Diensten en lid van de begeleidings- en Adviescommissie. Sinds 2010 is hij lid van de groep Festina Lente, die zorg draagt voor het onderhoud van de accommodatie en sinds 2011 is hij actief als lid van de commissie selectie jeugdleden.
Vanaf 1989 is hij vrijwilliger en lid van de Raad van Elf (1989-onbekend), ceremoniemeester (1990-2008) en voorzitter (2004-2014) van carnavalsvereniging Blericks Vastelaovesgezelschap de Wortelepin In Blerick. Hij was mede-initiatiefnemer van het evenement Blerick Blief Boete, een activiteit op de zondag waarmee de bezoekers een extra programma wordt geboden na afloop van de grote optocht als ceremoniemeester selecteerde hij jaarlijks de prins en de adjudanten. Als voorzitter heeft hij de samenwerking van de vijf carnavalsverenigingen in Venlo mede vorm en inhoud gegeven en hij was (naast zijn voorzitterschap) van 2012 – 2016 tevens actief als representatieve leider van de vereniging. In de periode van 2006 tot 2016 was hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Optochthal Groët Venlo. De stichting heeft tot doel een optochthal in te richten en in stand te houden voor bouwers van carnavalswagens in Venlo en omgeving. De eerste twee jaar is er door het bestuur hard gewerkt om de huidige locatie gereed te maken voor gebruik en hiervoor fondsen te werven. Vanaf 2008 kon de hal worden geëxploiteerd waarbij betrokkene de contracten met de wagenbouwers behandelde en wekelijks toezicht hield in de optochthal.

Mevrouw J.M.G. (Josephine) Houben-Raedts (71) Steyl

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Houben was van 1989 tot 2013 gymdocent en gaf in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen driemaal per week gymlessen aan senioren in Beesel, Reuver, Venlo en Steyl.
Van 1990 tot 1997 was zij voorzitter van basisschool “de Schalm” in Steyl. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan een fusieproces en verrichtte hiervoor veelvuldig veldwerk.
De fusie leidde tot een stichting waar meerdere scholen werden ondergebracht.
Sinds 1997 is mevrouw Houben voorzitter (1997-2008) en vrijwilliger (2008-heden) bij stichting wijkraad Steyl. Zij zorgde ervoor dat het dorp een eigen supermarkt kreeg en zette zich met name in voor de stadsvernieuwing en de sociale opbouw van de wijk “Nieuw Steyl”. Zo wist ze mensen samen te brengen en teams van vrijwilligers op te zetten om de wijk leefbaarder te maken.  Nu is ze nog actief voor de werkgroep “Groen in de wijk”.
Vanaf 2001 is zij lid (2001-2006) en voorzitter (2006-heden) van stichting Oranje Comité Tegelen. Zij organiseert een breed aanbod aan activiteiten voor Koningsdag voor de inwoners van Tegelen en verzorgt hiervoor tevens het subsidietraject. Zo initieerde ze, in  samenwerking met de Tegelse Reddingsbrigade en Scouting Tichlouw, de kindermarkt. Mevrouw is de drijvende kracht achter de Oranjeparade en de ballonnenwedstrijd voor kinderen en organiseert activiteiten voor senioren. Daarnaast realiseerde ze sinds 2007 in samenwerking met de winkeliers, optredens van straatartiesten. Sinds 2011 organiseert mevrouw Houben samen met de vereniging de Boerenraod een muziekfestijn waar ook veel bezoekers van buiten Tegelen op afkomen. Verder geeft ze verkeerslessen aan senioren. Zij zal haar voorzitterschap binnenkort neerleggen maar blijft beschikbaar voor hand- en spandiensten.

De heer P.G.H. (Piet) Jetten (62) Belfeld

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Jetten is sinds 1974 vrijwilliger bij de Scouting in Belfeld. Hij was leider van de verkenners, bereidde activiteiten voor en ging mee op kamp. Nu is hij lid van de stafcommissie en is met name betrokken bij de bouwcommissie waar hij adviseur is voor het onderhoud van het scoutinggebouw. Uit die hoedanigheid heeft hij verschillende verbouwingen gepland, gesuperviseerd en mede uitgevoerd. Verder was hij mede organisator van de jubileum open dag voor het 65-jarig bestaan van de scouting in Belfeld.
Van 1974 tot 1983 begeleide hij zieken tijdens de bedevaart naar Lourdes.
Sinds 2009 is de heer Jetten mede organisator van de  burendag in Belfeld. Ook is hij een stimulerende kracht tijdens het opschonen van de berm in de straat en het aankleden van de straat. Meneer heeft vogelnestkastjes en boombakken gemaakt en opgehangen. Verder stelt hij regelmatig zijn gereedschap ter beschikking en sponsort hij diverse benodigdheden hiervoor.

De heer F.H.J.J.M. (Frans) Maas (70) Tegelen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In de periode van 1974 tot 1980 was de heer Maas medeoprichter, secretaris en vice voorzitter van de IVN, afdeling ‘de Steilrand’. Hij maakt de natuurfilm ‘Tussen grens en Maas’ over de regio Arcen en was actief als natuurgids.
Sinds 1981 is hij secretaris (2012-2016), vice voorzitter (1983-1988) en voorzitter (1990-1997 en 2001-2006) van Atletiekvereniging Scopias (voorheen Atletiekvereniging Tegelen). Betrokkene initieerde de fusie met de Venlose atletiekvereniging. Hij was commissielid, oprichter van de wandelafdeling, initiatiefnemer van de Voorjaarsloop en initieerde en coördineerde de bouw van vier opeenvolgende verenigingsgebouwen. Nu is hij vertrouwenspersoon, fotograaf en beheerder van de website. Verder was hij actief in de fondsenwerving voor een nieuwe sintelbaan. Hiervoor zette hij een recordpoging op het Guinness Book of Records op touw.
Vanaf 2006 is de heer Maas vice voorzitter (2006-2009) en voorzitter (2012-heden) van de bridgeclub in Reuver. Hij wierf nieuwe leden en schreef een beleidsplan voor de ledenwerving. Tevens is hij vertrouwenspersoon, lid van de technische commissie en verzorgt hij het informatiemateriaal. Daarnaast is hij wedstrijdleider bij grote toernooien.
De heer Maas is sinds 2013 vrijwilliger bij de Heemkundige Kring Tegelen. Hij is coördinator  van de projectgroep ‘Historie Kleiwarenindustrie’ en zet zich in voor de herbestemming van de oude smalspoortunnels die zijn aangelegd voor de regionale kleiwaren-industrie.  In samenwerking met de Duitse gemeente Nettetal ontwikkelde hij een verblijfplaats voor vleermuizen en een netwerk van wandel- en fietsroutes om dit regionale erfgoed duidelijker over het voetlicht te brengen. Verder is hij jaarlijks gids op de watertoren van Tegelen en verzorgde hij de herbeplanting van de kruidentuinen van Chateau de Holtmühle. Als laatste was de heer Maas medeoprichter van het jongerenwerk
‘Jeunesse ’66’ het Jongerenkoor in Tegelen.

De heer T.M. (Ted) Cornelissen (54) Blerick

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1975 is de heer Cornelissen initiator en vrijwilliger bij de vriendenverenigingen ‘de Pongelboksen’ en ‘de Fiemelaers’ en bouwt hij mee aan de carnavalswagens. Vanaf 1982 is hij bestuurslid en vrijwilliger bij carnavalsvereniging ‘de Wortelepin’ in Blerick. Hij is tweede secretaris, lid van de technische commissie, lid van de organisatiecommissie en lid van de Raad van Elf. Tevens was hij voorzitter a.i. en lid van de commissie PR & Merchandising en beheerde hij de website. Ook is hij sinds 1988 vrijwilliger bij de stichting Revue Gezelschap Rundje Bliërick. Hiervoor bouwt hij het decor en begeleidt hij de techniek tijdens de uitvoeringen. Daarnaast is hij sinds 2009 vrijwilliger en tweede penningmeester van ‘de Zonnebloem’, afdeling Blerick-Midden. Hij draagt zorgt voor de website en begeleidt tevens de afdelingsactiviteiten. Vanaf 2010 is de heer Cornelissen vrijwilliger bij de toneelgroep ‘Sociëteit de Flarussen’; lid van de werkgroep techniek en draagt zorg voor het decor voor de jaarlijkse voorstelling. Als laatste is hij sinds 2014 als vrijwilliger verbonden aan de stichting Venlo-Loopstad. Hij draagt daar zorg voor het parkeren en het pendelvervoer van deelnemers en bezoekers tijdens het loopevenement.