Subsidie voor afkoppelen regenwater

30 mei 2017
Bladeren met druppels

Gemeente Venlo stelt samen met Waterschap Limburg extra subsidie beschikbaar voor inwoners die hun regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Door te zorgen dat regenwater niet in het riool terechtkomt, draag je bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.

Klimaatverandering zorgt nu al voor zwaardere neerslag en langere perioden van droogte. Door tuinen ‘waterklaar’ te maken kunnen inwoners en bedrijven bijdragen om de effecten hiervan te verminderen. Door regenwater af te koppelen wordt daarnaast ook verdroging tegengegaan. De waterkwaliteit verbetert en het zuiveren van afvalwater wordt hierdoor beter en makkelijker.

Het Waterschap Limburg en de gemeente Venlo vinden ‘waterklaar’ belangrijk en stellen daarom subsidie beschikbaar. Kijk naar de voorwaarden of u in aanmerking komt voor subsidie. Bewust omgaan met water draagt bij om van Venlo een duurzame stad te maken.

Kijk voor meer informatie over het afkoppelen van regenwater op www.waterklaar.nl.
U kunt de subsidie vanaf 1 februari aanvragen.