Noodpakket maatregelen Venlo

De gemeente Venlo heeft een inventarisatie gemaakt waar inwoners, ondernemers, en verenigingen en stichtingen behoefte aan hebben. Daar is een pakket aan maatregelen uitgekomen dat ondersteuning biedt waar dat nodig is.

Het noodpakket aan maatregelen is uitgewerkt in twee infographics

Een gedetailleerde toelichting leest u in de Raadsinformatiebrief.