Opruimen en schoonmaken

Afval opruimen
Als er vanwege het hoogwater afval in of om uw woning is achtergebleven, vragen wij u om dit zelf op te ruimen. Het zand kunt u in de daarvoor bestemde containers gooien. De geleegde zakken kunt u in de big bags doen.

Locaties containers:

  • Arcen: Schanstoren, Spar
  • Lomm: bij de kerk
  • Velden: Marktplein
  • Venlo: Veilingterrein

Overige adviezen

  • Eet geen gewassen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen in het water zoals olie en/of bacteriën.
  • Verwijder al het zichtbare slib uit moestuinen, om zo de tuinen weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen. Zorg er vervolgens voor dat de grond niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed wordt bemest.
  • Gebruik particuliere waterputten die in contact zijn geweest met oppervlaktewater niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
  • Bent u hobbymatige bezitter van (klein)vee? Dan kunt u na het verwijderen van het slib uit het  weiland en de controle van de begaanbaarheid/stabiliteit van het weiland, de dieren laten grazen. Voer uw kippen middels een voerbak en niet direct vanaf de grond, na een regenbui is ook dit weer mogelijk.
  • Laat uw kinderen niet direct in het slib spelen. Daar waar kinderen veel spelen dient het slib goed verwijderd te worden, denk aan tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken.