Parkeren voor mantelzorgers

Woont u binnen een zone betaald parkeren of een blauwe zone en bent u afhankelijk van mantelzorg? U kunt een parkeer abonnement aanvragen voor de mantelzorger.

Mantelzorg

U bent een mantelzorger als u voor langere tijd, onbetaald zorgt voor iemand die bijvoorbeeld chronisch ziek of gehandicapt is en met wie u een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. U bent geen beroepskracht of vrijwilliger in een hulporganisatie.

Aanvragen

 • Stuur het ingevulde formulier naar e-mailadres: betaaldparkeren@venlo.nl of met de post naar: Gemeente Venlo, team Parkeren, Postbus 3434, 5900 RK Venlo.
 • Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar Proteion Welzijn.
 • Proteion Welzijn beoordeelt of er sprake is van mantelzorg. U moet voldoen aan 1 van de volgende situaties:
  • U heeft een geldige WMO/AWBZ indicatie.
  • U heeft met het sociale wijkteam een leef/zorgplan opgesteld waar de mantelzorg een onderdeel van is.
  • U heeft een verklaring van de huisarts waaruit blijkt dat mantelzorg nodig is.
 • Proteion Welzijn vult het formulier aan met haar advies en stuurt dit door naar de gemeente. De gemeente besluit over het verstrekken van het abonnement.
 • Als u hulp krijgt van meerdere mantelzorgers, kunt u meer abonnementen aanvragen.

Kosten

Soort abonnement Prijs
Centrum, gesloten gebied € 155,50
Schil € 62,70
Blauwe zone € 25,-