Schade

Leg de schade vast door het maken van duidelijke foto's en video's. Ruim niets op en gooi niets weg voordat u de schade goed hebt vastgelegd.
Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Als uw verzekeraar schade niet of niet helemaal vergoedt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Tegemoetkoming schade
Gelet op de aard en de omvang van de ramp heeft het kabinet besloten de Wts toe te gaan passen. Op deze wijze wil het kabinet de getroffenen ondersteunen. De Wts maakt het namelijk mogelijk om, op grond van een nog op te stellen ministeriële regeling die wordt toegesneden op de rampsituatie, gedupeerden een tegemoetkoming in de geleden materiële schade en de gemaakte kosten toe te kennen. Het gaat om een tegemoetkoming en niet om een volledige vergoeding.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regeling er uit gaat zien en welke schade vergoed gaat worden. Houd daarom de website van de Rijksoverheid in de gaten.