SMS-actie politie

Jouw nummer stond in een dealtelefoon. Daarom ontvang je deze SMS. Brengen drugs jou of iemand in je omgeving in de problemen? Er is een oplossing!

Hulp zoeken

Je hebt een sms ontvangen omdat jouw nummer voorkomt in de telefoon van een drugsdealer in de regio Venlo. Drugsgebruik kan veel invloed hebben op jezelf, maar ook op jouw omgeving en de stad of het dorp waarin je leeft.

Stoppen met drugs is lastig. Maar je kunt hulp krijgen. Hier vind je adressen van hulpverleners.

Melden

Meld overlast door dealers of geweld. Via 0900 - 8844 kan je contact opnemen met je wijkagent. Je kunt ook anoniem melden via Meld Misdaad anoniem.

Risico's drugsgebruik

Drugsgebruik is gevaarlijk voor je gezondheid. En het kan ook andere gevolgen hebben. Je kunt bijvoorbeeld je rijbewijs kwijtraken. En als je kinderen hebt, kan het zijn dat je het ouderlijk gezag over je eigen kinderen kwijtraakt. Dat betekent dat je geen beslissingen meer voor ze mag nemen.

Als je op jonge leeftijd drugs gebruikt, is het risico dat je verslaafd raakt groter. Het is ook schadelijk voor je hersenen die dan nog in ontwikkeling zijn. Denken en concentreren wordt moeilijker, waardoor je misschien je school niet af kunt maken en je niet of moeilijk aan een baan komt.

Door veel en langdurig gebruik van sommige drugs wordt je agressiever en gewelddadiger. Om drugs te betalen heb je geld nodig. Je komt daardoor sneller in de criminaliteit.

Hulpverlening

Je bent niet alleen

Heb je hulp nodig om de eerste stap te zetten om te stoppen met drugs?

Hieronder zie je een lijst van instanties die jou kunnen helpen om je leven weer in eigen hand te krijgen. ‘Ik wist niet dat het leven zo mooi kan zijn zonder drugs’. Dat gun jij jezelf vast en zeker ook. Zoek vandaag nog contact met een van de onderstaande instanties! Je hoeft het niet alleen te doen.

Vincent van Gogh

Ben je zelf iemand die wel eens drugs gebruikt? Lukt het je niet om te stoppen? Of ben je een ouder van een jongere die hier interesse in heeft en heb je daar vragen over? Vincent van Gogh geeft je informatie over wat je gebruikt of doet en hoe dit invloed heeft op je dagelijks functioneren. Vincent van Gogh kan je helpen om deze verslaving weer onder controle te krijgen. Als het nodig is adviseren zij je over hulp of verwijzen zij je –in overleg met jou- door. Dit kan telefonisch of face-to-face, is kosteloos, vrijblijvend en zonder dossier.

Zie onder andere de onderdelen:

Telefonische hulp

Bij psychische nood kun je de volgende telefoonlijnen bellen:

  • De Luisterlijn (voorheen Sensoor) 088 - 076 70 00 (dag en nacht bereikbaar). Voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek of luisterend oor.  Je kunt ook chatten, meer informatie kun je vinden op de website
  • MIND 0900 - 1450 (ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur). Je kunt ook chatten, meer informatie kun je vinden op de website
  • Stichting 113 zelfmoordpreventie 0900 - 0113 (dag en nacht bereikbaar). Je kunt ook chatten, meer informatie vind je op de website.

Jouw telefoonnummer

We hebben je telefoonnummer een keer gebruikt om je te wijzen op deze internetpagina. We delen je telefoonnummer niet met anderen en er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld.

Pandora

Pandora is de wijkgerichte aanpak waarbij de politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst nauw samenwerken om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Criminaliteit moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk moet voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger worden. Van onrust naar rust in de wijk! Naast onderzoek door de politie is het belangrijk dat wijkbewoners verdachte situaties melden. Het doen van melding of aangifte loont!

De gemeente en de politie richten zich samen op de verschillende vormen van overlast en criminaliteit, bijvoorbeeld jeugdoverlast, verloedering van het straatbeeld en verschillende vormen van geweld. Daarnaast is er ook aandacht voor drugscriminaliteit en druggerelateerde overlast. Denk daarbij aan straatdealers en thuiskwekerijen en de overlast die dat met zich meebrengt. De aanwezigheid van deze activiteiten maakt dat het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners daalt.

Afpakken

In de strijd tegen ondermijning en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit worden onder de noemer ‘afpakken’ financiële opbrengsten die voortvloeien uit criminele activiteiten in beslag genomen. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en Belastingdienst criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.

Dwangsom

Een dwangsom wordt opgelegd door de burgemeester. Het is een extra middel om de drugsoverlast in een wijk aan te pakken. Door aan de straathandelaar een last onder dwangsom op te leggen moet er bij iedere overtreding hiervan een geldsom betalen. Inmiddels hebben al meerdere straathandelaren een dergelijke dwangsom opgelegd gekregen, zij moeten 5.000 euro betalen per overtreding. Als iemand een dwangsom krijgt opgelegd geldt deze voor de hele gemeente Venlo.

Woning sluiten

Het sluiten van een woning voor een bepaalde tijd is ook een middel dat de burgemeester kan inzetten in de strijd tegen drugshandel. De afgelopen jaren zijn in Venlo diverse woningen gesloten naar aanleiding van het aantreffen van drugs. Vaak zijn dit woningen waar drugs werden opgeslagen of vanuit waar drugs werden verhandeld. Daar heeft de buurt last van. Met de sluiting van deze woningen wordt de openbare orde hersteld.

‘SMS-bom’

In april 2022 is de politie gestart met het versturen van een SMS-bom naar telefoonnummers van mensen wiens nummer in de in beslaggenomen telefoon van een drugsdealer staan. Het sms-bericht geeft een ingang naar hulp bij drugsverslaving, schuldhulpverlening of hulp om een uitweg te vinden uit de drugswereld. De politie werkt bij het versturen van de SMS-bom nauw samen met gemeente en het OM.