Spelregels leerlingenvervoer 2018 - 2019

Wat verwachten wij van u als ouder / verzorger:

 • Zorg dat uw kind op het afgesproken tijdstip klaar staat. Na een korte wachttijd van maximaal 2 minuten, rijdt de chauffeur verder en moet u er zelf voor zorgen dat uw kind op tijd op school komt.
 • Geef bijzonderheden vooraf door aan de chauffeur.
 • Meld op tijd aan het vervoerbedrijf  als uw kind niet mee reist door bijvoorbeeld ziekte, doktersbezoek of iets dergelijks.
 • U moet op tijd aan het vervoerbedrijf melden als uw kind weer mee reist.
 • Medicijnen die uw kind op school moet krijgen, moet u zelf afgeven op school.
 • U zorgt zelf voor een kinderstoeltje, als dat nodig is.
 • U zorgt voor opvang als uw kind thuis wordt gebracht.
 • U bent verantwoordelijk tot op het moment dat uw kind instapt in de bus en vanaf het moment dat het kind de bus verlaat.

Met klachten of problemen met betrekking tot het leerlingenvervoer wendt u zich in eerste instantie tot de chauffeur, het vervoerbedrijf of de directeur van de school. Als het nodig is wordt in laatste instantie de gemeente Beesel/Venlo ingeschakeld.

Het kind:

 • blijft op zijn/haar vaste zitplaats zitten.
 • gebruikt de autogordel (verplicht).
 • gebruikt gewone taal, dus geen schuttingwoorden en is beleefd tegenover zijn/haar medepassagiers en de chauffeur.
 • heeft respect voor andermans eigendommen.
 • mag op de veiligheid van zichzelf of van de medereizigers door zijn/haar gedrag niet in gevaar brengen.
 • luistert naar de chauffeur: in de bus/taxi is de chauffeur de baas.

Het niet nakomen van deze spelregels kan leiden tot (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan het leerlingenvervoer.
Volgens de leerplichtwet bent u als ouders/verzorgers ook in dat geval nog altijd verplicht om uw kind deel te laten nemen aan het onderwijs. Dit betekent dat de u er dan zelf voor moet zorgen dat de leerling naar school gebracht wordt.

De chauffeur;

 • stelt zich aan u voor en houdt zich aan de met u gemaakte afspraken.
 • vervoert uw kind veilig en verantwoord en houdt zich aan de wettelijke voorschriften.
 • zorgt dat de de kinderen de veiligheidsgordels gebruiken.
 • neemt de sleutels uit het contact, als hij de auto verlaat.
 • meldt problemen met een of meerdere leerlingen bij de eerste gelegenheid aan de directie van de school en de betrokken ouders.
 • laat de leerlingen altijd aan de rechterzijde van de straat uitstappen en helpt de leerlingen als dat nodig is.
 • rijdt niet weg voordat alle kinderen op hun vaste plaats zitten en de veiligheidsgordels vastzitten.
 • zet rolstoelen in de daarvoor bestemde klemmen vast.
 • rookt niet tijdens de rit en zorgt dat de bus/taxi goed gelucht is.
 • neemt in het geval van een noodsituatie direct contact op met zijn / haar werkgever. Deze neemt vervolgens direct contact op met de school / de ouders en de opdrachtgever.