Sport en fitness

Spelregels voor sport in het kort

Op dinsdag 22 februari zijn door het Kabinet soepelere maatregelen afgekondigd. Op het gebied van buitensporten wordt weer meer mogelijk. Vanaf woensdag 3 maart gelden onderstaande maatregelen.

De maatregelen zijn:

  • Binnensportaccomodaties, sportscholen en zwembaden blijven gesloten
  • Tot en met 26 jaar mag in groepen getraind worden met het eigen team binnen de eigen club. Buiten gelden geen belemmeringen wat betreft groepsgrootte of onderlinge afstand tijdens het sporten.
  • Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden
  • Sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 2 personen sporten (exclusief trainer). Er mogen meerdere groepjes van 2 personen tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen en dit dus geen groepsles is.
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
  • In heel Nederland geldt sinds zaterdag 23 januari 2021 een avondklok. Houdt hier bij het sluiten van de accomodatie rekening mee.
  • Na afloop van de wedstrijd of training moet iedereen de sportaccomodatie zo snel mogelijk verlaten.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeel voor kinderen met een beperking, mogen wel worden toegelaten.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Toiletten mogen gebruikt worden.

 Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan advies. Neem dan contact op via sportloket@venlo.nl of telefoonnummer 077-3596734.