Sprekersplein Begroting op woensdag 2 november, aanvang 19.00 uur

De gemeenteraad behandelt in november de Begroting voor het jaar 2023 en volgende jaren.

Inwoners of organisaties die de raad een boodschap willen meegeven, voordat de raad de Begroting op vrijdag 4 november vaststelt, kunnen dat mondeling doen tijdens het reguliere Sprekersplein van de raad op woensdag 2 november, aanvang 19.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via raadsgriffie@venlo.nl en/of telefonisch bij Margo Beijers van de griffie, 06-22661220.