Subsidie energiekosten verenigingen en organisaties

Als uw organisatie een maatschappelijke stichting of vereniging is die problemen ondervindt door de stijgende energiekosten heeft u mogelijk recht op een subsidie van de gemeente. Dit geldt als u direct de energierekening betaalt of als uw huurkosten stijgen door de energieprijzen. De subsidie heeft betrekking op 2022, de stijging in energielasten wordt met terugwerkende kracht vergoed.

Vraag de subsidie aan voor 31 december 2022.

Voor wie?

Bent u een stichtingen of verenigingen (dus zonder winstoogmerk) dan kunt u subsidie aanvragen als u te maken heeft met:

  • stijgende exploitatielasten door van een stijging in energiekosten in 2022
  • stijgende huurlasten door van een stijging in energiekosten in 2022

Als u een eigen energiecontract heeft

Het bedrag dat in aanmerking komt voor subsidie wordt op de volgende manier bepaald:

Er wordt berekend wat uw energieverbruik in 2022 zou kosten als er geen prijsstijging had plaatsgevonden. We bekijken uw verbruik in 2022 en vermenigvuldigen dit 1x met de prijzen in 2021 en 1x met de prijzen in 2022.

Op deze manier zien we daadwerkelijk hoeveel hoger uw kosten voor gas en elektriciteit zijn geworden als gevolg van hogere energieprijzen.

Voor deze berekening hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Een overzicht van uw gemiddeld energieverbruik per maand in 2022 bestaande uit hoeveelheid gas (m3) en elektriciteit (KWh). Berekend over de reeds verlopen maanden van 2022
  • Bewijsstuk gemiddelde maandelijkse kosten per m3 gas en per KWh in 2021
  • Bewijsstuk gemiddelde maandelijkse kosten per m3 gas en per KWh in 2022

Daarnaast vragen we van u een plan aan met maatregelen die u neemt om energielasten te beperken.

Als u geen eigen energiecontract heeft

Het bedrag dat in aanmerking komt voor subsidie is de huurverhoging als gevolg van hogere energielasten aan de zijde van verhuurder.

Om dit te kunnen beoordelen hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de huurverhoging een gevolg is van de energiekosten/-lasten en de ingangsdatum van de huurverhoging.

Uit het bewijsstuk blijkt welk deel van de huurverhoging een gevolg is van verhoogde energielasten.

Daarnaast vragen we van u een plan aan met maatregelen die u neemt om energielasten te beperken.

Eerste keer subsidie

Als dit de eerste keer is dat u subsidie aanvraagt bij de gemeente Venlo, vragen we aanvullend:

  • bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • oprichtingsakte of de statuten
  • opgave van de bestuurssamenstelling
  • (indien van toepassing) van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.