Subsidie voor beeldende kunst

Bent u een kunstenaar met een frisse aanpak en originele gezichtspunten? En wilt u een project doen in de gemeente Venlo dat geschikt is voor een breed publiek en voor iedereen te zien? Dan kunt u om een bijdrage vragen.

Wat u moet weten

Voorwaarden subsidie beeldende kunst

Hoe het werkt

  • Uw aanvraag moet minstens 6 weken voor u begint, bij de gemeente binnen zijn.
  • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u de subsidie krijgt of niet.
  • Binnen 8 weken krijgt u een brief met de beslissing.
  • Uiterlijk 3 maanden na uw activiteit stuurt u het college van B en W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot vaststellen van de subsidie.
  • Binnen 3 maanden na ontvangst wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld.
  • U krijgt een brief met de beslissing.

Nodig

  • inschrijfnummer Kamer van Koophandel