Subsidie voor evenementen

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Venlo? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om het evenement te kunnen doen.

Wat u moet weten

U kunt in aanmerking komen voor een subsidie als uw evenement beeldbepalend of vernieuwend is. Beeldbepalende evenementen vinden meestal plaats in de binnenstad en dragen bij aan het versterken van het imago van onze gemeente.

Voorwaarden subsidie evenementen

Sociale evenementen vinden meestal plaats op wijk- en buurtniveau en komen niet in aanmerking voor een evenementensubsidie. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een bijdrage uit het SAM-fonds

Hoe het werkt

  • Uw aanvraag moet minstens 6 weken voor het evenement bij de gemeente binnen zijn.
  • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u de subsidie krijgt of niet.
  • Binnen 8 weken krijgt u een brief met de beslissing.
  • Uiterlijk 3 maanden na het evenement stuurt u het college van B en W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot vaststellen van de subsidie.
  • Binnen 3 maanden na ontvangst wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld.
  • U krijgt een brief met de beslissing.

Evenementencoördinator

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de evenementencoördinator:
Bata Nijland,
bel 077 - 359 6998.