Subsidieplafonds 2018

Vastgestelde subsidieplafonds 2018 voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Cultuur en Sport

Op 10 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting van de gemeente 2018 vastgesteld.
Binnen het financiële kader van de vastgestelde begroting stelt het college jaarlijks subsidieplafonds vast voor specifieke activiteiten. Dit gebeurt op grond van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 en de Subsidieverordening SAM-fonds. De subsidie-plafonds begrenzen het budget dat in een jaar beschikbaar is voor subsidiëring van deze specifieke activiteiten.

Maatschappelijke participatie

Zorg voor elkaar (totaal) € 517.000,-
Deelplafonds:

 • structurele subsidies tot € 10.000 € 65.000,-
 • structurele subsidies vanaf € 10.000 € 391.000,-
 • éénmalige subsidie € 50.000,-
 • Ouderenorganisaties € 11.000,-

Jeugdactiviteiten  € 284.000,-
Wijkoverleggen en dorpsraden € 138.929,-
Natuureducatie € 3.122,-

Functieverbetering gemeenschapsaccommodaties € 21.879,-
Exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties € 682.391,-
Stad van Actieve Mensen (SAM-fonds) € 253.600,-

Jeugdfondsen

 • Jeugdsportfonds € 130.000,-
 • Jeugdcultuurfonds € 121.500,-
 • Stichting Leergeld € 216.000

Sport

 • Sportverenigingen € 150.000,-
 • Topsport en prestaties € 11.500,-
 • Sportstimulering € 3.500,-

Cultuur

 • Amateurkunst en Volkscultuur € 418.628,-
 • Eénmalige activiteiten en projecten Cultuur € 49.534,-
 • Beeldende kunst en vormgeving € 60.002,- 
 • Evenementen € 195.361,-
 • Overige culturele organisaties  € 48.339,-

De begroting van de gemeente ligt ter inzage in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 Venlo