Subsidieplafonds 2019

Vastgesteld subsidieplafonds 2019 voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Cultuur en Sport

Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds 2019 vastgesteld.
Binnen het financiële kader van de vastgestelde begroting stelt het college jaarlijks subsidieplafonds vast voor specifieke activiteiten. Dit gebeurt op grond van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 en de Subsidieverordening SAM-fonds. De subsidieplafonds begrenzen het budget dat in een jaar beschikbaar is voor subsidiëring van deze specifieke activiteiten.

Maatschappelijke participatie

Zorg voor elkaar (totaal) € 554.000,-
Deelplafonds:

 • structurele subsidies € 505.000,-
 • éénmalige subsidie € 31.000,-
 • Ouderenorganisaties € 18.000,-

Jeugdactiviteiten  € 284.000,-
Wijkoverleggen en dorpsraden € 78.929,-
Natuureducatie € 3.122,-

Exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties € 599.256,-
Stad van Actieve Mensen (SAM-fonds) € 253.600,-

Sport

 • Sportverenigingen € 150.000,-
 • Topsport en prestaties € 11.500,-
 • Sportstimulering € 3.500,-

Cultuur

 • Amateurkunst en Volkscultuur € 418.764,-
 • Eénmalige activiteiten en projecten Cultuur € 49.479,-
 • Beeldende kunst en vormgeving € 60.000.-
 • Evenementen € 195.361,-
 • Overige culturele organisaties  € 48.285,-