Subsidieplafonds 2020

Vastgesteld subsidieplafonds 2020 voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Cultuur en Sport

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds 2020 vastgesteld.
Binnen het financiële kader van de vastgestelde begroting stelt het college jaarlijks subsidieplafonds vast voor specifieke activiteiten. Dit gebeurt op grond van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 en de Subsidieverordening SAM-fonds. De subsidieplafonds begrenzen het budget dat in een jaar beschikbaar is voor subsidiëring van deze specifieke activiteiten.

Maatschappelijke participatie

Zorg voor elkaar (totaal) € 545.324,-

deelplafonds:

  • structurele subsidies € 515.395
  • ouderenorganisaties en SOB € 18.000
  • maatschappelijke opvang (onderdeel ZvE) € 11.929,-

Maatschappelijke opvang   € 40.379
Jeugdactiviteiten € 284.500
Wijkoverleggen en dorpsraden € 50.486
Natuureducatie  € 3.169,-

Exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties

Exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties € 700.000

SAM-fonds

Stad van Actieve Mensen (SAM-fonds)  € 257.404,-

Sport

Sportverenigingen € 142.989
Topsport en prestaties € 10.975
Sportstimulering  € 3.500,-

Cultuur

Milieu en duurzaamheid € 2.634
Doolhof € 25.421
Amateurkunst en Volkscultuur € 421.676
Eenmalige subsidies Cultuur € 47.635
Overige cultuurorganisaties € 48.109
Evenementen € 192.109
Beeldende kunst en vormgeving € 0,-