Subsidieregister

Het subsidieregister 2017 geeft een overzicht van alle subsidies die in 2017 door de gemeente Venlo zijn verleend op grond van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010.

pdf Subsidieregister 2017 (PDF, 256.76 KB)

pdf Toelichting bij subsidieregister (PDF, 9.78 KB)

Als u vragen heeft over de inhoud van het subsidieregister, kunt u zich wenden tot het team Vitaal Zorg en Veiligheid van de Gemeente Venlo, te bereiken via e-mail be.peters@venlo.nl of per telefoon 14 077. (Voor dit nummer geldt het standaard lokaal tarief.)