Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Venlose ZZP'ers en zelfstandige ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze landelijke regeling komt voort uit de maatregelen rondom de coronacrisis.

Let op: dit gaat niet ovede eenmalige Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) . Meer informatie op de pagina Voor ondernemers

Let op: TOZO aanvragen per e-mail worden niet geaccepteerd. Houd er door de drukte rekening mee dat uploaden van bestanden langer kan duren.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de aow leeftijd nog niet bereikt
 • U staat ingeschreven in de gemeente Venlo
 • U werkt als zelfstandige in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
 • U bent de onderneming gestart voor 17 maart 2020
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar in het eigen bedrijf / als zelfstandige
 • De tijdelijke ondersteuning is voor een periode van 3 maanden
 • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen
  (voor alleenstaanden tot € 1050,00 en voor gehuwden/samenwonenden tot € 1500,00)
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage

Veelgestelde vragen over de Tozo op de website van de Rijksoverheid

Aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Verstuur het ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen via het online formulier. U heeft hier uw DigiD-inlogcode voor nodig.

Meesturen

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Scan/kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie/scan van de inschrijving Kvk
 • Bewijs dat u voldoet aan het urencriterium voldoet. Dit kan door het aanleveren van de IB-aangifte 2018 of 2019. Als  u recent bent gestart als zelfstandige kunt u dit aantonen met de urenadministratie.
 • Bij inkomen niet uit de onderneming: meest recente inkomens- of uitkeringsspecificatie
 • Kopie / scan van bankpas of rekeningafschrift waaruit blijkt dat de rekening op uw naam staat

Let op: het totaal van de bijlagen mag niet groter zijn dan 25 MB.