Toegangsregeling binnenstad

Inrijden voor laden en lossen

 • In het gebied 'Centrum gesloten' is het voor expeditieverkeer tijdens de venstertijden toegestaan om zonder ontheffing het gebied in te rijden om goederen te laden en te lossen.
 • Expeditieverkeer is goederenverkeer dat het doel heeft om winkels en bedrijven te bevoorraden in de binnenstad. 
 • Tijdens de winkeltijd en nachttijd mag u niet zonder ontheffing met uw voertuig in het gebied te zijn. De pollers zijn dan omhoog.
 • Voertuigen langer dan 10 meter lengte hebben een ontheffing nodig.
Tijdsvenster
Centrum gesloten
 Tijdstip  Poller
 Venstertijd

 6.00 - 12.00 uur 

 Omlaag
 Winkeltijd

 12.00 - 18.00 uur 

 Omhoog
 Venstertijd  18.00 - 20.00 uur  Omlaag
 Nachttijd  20.00 - 6.00 uur  Omhoog

Deelgebieden in 'Centrum gesloten'

Het gebied 'Centrum gesloten' is opgedeeld in gebieden waar specifieke regels gelden. Op de overzichtskaart ziet u welke gebieden van toepassing zijn.

Autoluw gebied

 • Laden en lossen is toegestaan tijdens venstertijden voor voertuigen met een maximale lengte van 10 meter.
 • Parkeren is verboden.

Voetgangersgebied met expeditieverkeer

 • Laden en lossen is tijdens venstertijden toegestaan voor expeditieverkeer met een maximale lengte van 10 meter.
 • Parkeren is verboden.

Voetgangersgebied zonder expeditieverkeer

 • Laden en lossen en parkeren is verboden.

Bedrijfsstraten

In de parkeervakken

 • Het parkeren van voertuigen, kleiner dan 6 meter lengte, is toegestaan met een vergunning.
 • Voor het parkeren in de parkeervakken worden geen tijdelijke ontheffingen uitgeven.

Buiten de parkeervakken

 • Laden en lossen is toegestaan tijdens venstertijden voor voertuigen met een maximale lengte van 10 meter.
 • Parkeren is verboden.