Toestemming tot inzage in beperkt openbaar archieven

Het Gemeentearchief Venlo bewaart ook archieven en collecties waarop openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn. Wenst u inzage in dergelijke archieven dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeentearchivaris.