TONK

Is uw inkomen door de maatregelen tegen corona met tenminste 30% lager, dan heeft u mogelijk recht op financiële ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is bedoeld voor ondersteuning als u problemen heeft om uw woonkosten te betalen.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u tenminste 30% minder inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Voorwaarden en hoogte uitkering

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • Uw huishouden heeft ten minste 30% minder inkomen door de coronamaatregelen.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • Het huishoudinkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • de hoogte van de (woon)kosten;
  • uw huishoudinkomen op dit moment;
  • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

De TONK bedraagt maximaal € 500,- per maand.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Aanvragen en meesturen

Aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier (bovenaan deze pagina) invullen.

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.
Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. 
Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt de gemeente binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Geef de aanvraag met de stukken af bij de balie in het stadskantoor
of stuur de aanvraag per post naar:
Gemeente Venlo - TONK
Postbus 3434
5902 RK Venlo